XXXIII Sesja Rady Dzielnicy Aniołki

XXXIII Sesja Rady Dzielnicy Aniołki

Gdańsk, dnia 23 maja 2023r.

Radni Dzielnicy Aniołki

 

Na podstawie § 13. ust. 1 pkt. 7 Statutu Dzielnicy Aniołki stanowiącego załącznik do uchwały

NR LII/1188/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia

Statutu Dzielnicy Aniołki (dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 29.05.2014 r., poz. 2005 z późń. zm.)

 z w o ł u j ę

w dniu 30 maja 2023 roku (wtorek) o godzinie 18:00 obrady XXXIII sesji Rady Dzielnicy Aniołki w siedzibie Rady przy ulicy Kopernika 8 w Gdańsku 80-208. Przewidywany porządek obrad :

 

 1. Potwierdzenie listy obecności Radnych biorących udział w sesji.
 2. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wybór protokolanta.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Dyskusja i głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie określenia priorytetowych zadań dla Dzielnicy z wnioskiem o ujęcie w projekcie budżetu Miasta na następny rok budżetowy.
  6. Dyskusja i głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości na cele służące realizacji potrzeb społecznych.
 6. Dyskusja i głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przeznaczania terenów gminnych na Aniołkach pod społeczne i komunalne budownictwo mieszkaniowe.
  8. Dyskusja i głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie rekomendacji projektów do Bazy Priorytetów Inwestycyjnych.
 7. Dyskusja i głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie tablic pamiątkowych przy ul. Orzeszkowej 8.
 8. Omówienie stanu przygotowań do Dnia Dziecka oraz Święta Wielkiej Alei.
 9. Dyskusja i omówienie kwestii zmiany granic dzielnic.
 10. Sprawozdanie z działań Zarządu od ostatniej sesji.
 11. Wolne wnioski.
 12. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
 13. Zakończenie obrad.

 

                                                                                              Przewodniczący Rady Dzielnicy

                                                                                                          Marek Zygmunt

XXXIII Uchwała w sprawie rekomendacji projektów do BPI 2023

XXXIII sesja Uchwała budżet Miasta 2024

XXXIII Uchwała w sprawie przeznaczenie terenów gminnych na Aniołkach pod budownictwo społeczne

XXXIII Uchwała w sprawie przeznaczenie remontowanego budynk przy Al. Zwycięstwa 43 na cele uwzgledniajace potrzeby społeczne

XXXIII Uchwała w sprawie tablic pamiątkowych ul. Orzeszkowej 8XXXIII Uchwała w sprawie tablic pamiątkowych ul. Orzeszkowej 8

 

 

 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.