Ważne telefony

Home / Ważne telefony

Policja

Komisariat Policji VIII w Gdańsku
58 321 68 22
ul. Kartuska 245
mł. insp. Adam Wójcik 

Komendant przyjmuje interesantów w każdą sobotę

w godz. 12.00 – 14.00

Straż Miejska

Straż Miejska
Referat Dzielnicowy II
58 301 30 11 wew. 150
ul. Elbląska 54/60
Kierownik Referatu – Grzegorz Pawlak
Referat czynny w godzinach 07:00 – 15:00
strazmiejska.gda.pl

Dyżurny Inżynier Miasta

Gdańskie Centrum Kontaktu
przyjmuje zgłoszenia przez całą dobę
pod nr tel.: 58 52 44 500
email: kontakt@gdansk.gda.pl

Gdańskie Centrum Kontaktu (Dyżurny Inżynier Miasta) przyjmuje zgłoszenia dotyczące wszelkich nieprawidłowości funkcjonowania elementów infrastruktury miasta i przekazuje dyspozycje odpowiednim służbom. W przypadku gdy sprawa dotyczy terenu nie znajdującego się w zakresie działań Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jego jednostek, GCK informuje osobę zgłaszającą, do jakiej instytucji zwrócić się w konkretnej sytuacji.

Administracja Nieruchomościami Komunalnymi

Biuro Obsługi Mieszkańców nr 8
ul. Śniadeckich 12

Godziny przyjęć: poniedziałek – piątek: 7:00 – 15:00; środa: 7:00 – 17:00

tel. 58 341 38 89,
e-mail: bom8@nieruchomoscigda.pl