Statut

Zapoznaj się ze statutem Dzielnicy Aniołki

Więcej

Sesje Rady

Zapoznaj się z działalnością Rady Dzielnicy

Więcej

Nasze projekty

Zobacz projekty realizowane przed Radę Dzielnicy

Więcej

Planowanie przestrzenne

Zobacz obowiązujące dla dzielnicy plany miejscowe

Więcej

Najnowsze wiadomości

Wycinka drzew na Wroniej Górce
23 stycznia 2020

Wycinka drzew na Wroniej Górce

Spieszymy z informacją nt. wycinki drzew na Wroniej Górce, otrzymaną od GZDiZ: „Realizacja prac prowadzonych w drzewostanie leśnym na zapleczu...

Nowy chodnik wzdłuż ul. Dębowej
22 stycznia 2020

Nowy chodnik wzdłuż ul. Dębowej

W ubiegłym roku Rada Dzielnicy podjęła uchwałę, w której podnosi kwestię bezpieczeństwa pieszych na środkowym odcinku ul.Dębowej.  Dzisiaj dobra wiadomość...

Lokalizacje objęte programem Modernizacji Ulic i Jaśniejszy Gdańsk

Lokalizacje objęte programem Gdańskich Przestrzeni Lokalnych

Lokalizacje defibrylatorów AED na terenie Aniołek

Najnowsza korespondencja

Kalendarz wydarzeń