Statut

Zapoznaj się ze statutem Dzielnicy Aniołki

Więcej

Sesje Rady

Zapoznaj się z działalnością Rady Dzielnicy

Więcej

Nasze projekty

Zobacz projekty realizowane przed Radę Dzielnicy

Więcej

Planowanie przestrzenne

Zobacz obowiązujące dla dzielnicy plany miejscowe

Więcej

Najnowsze wiadomości

Aniołki w Raporcie badania ruchu 2022
9 czerwca 2023

Aniołki w Raporcie badania ruchu 2022

Gdyby ktoś miał wątpliwości, że: – skrzyżowanie Zwycięstwa / Hallera wymaga kompleksowej przebudowy, – wzmocnienie dojazdu do Aniołków zarówno transportem...

Lokalizacje objęte programem Modernizacji Ulic i Jaśniejszy Gdańsk

Lokalizacje objęte programem Gdańskich Przestrzeni Lokalnych

Lokalizacje defibrylatorów AED na terenie Aniołek

Najnowsza korespondencja

Kalendarz wydarzeń