Postępowanie na remont schodów na Wroniej Górce ogłoszone

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: Zagospodarowanie terenu leśnego „Wronia Górka” w Gdańsku – etap I w ramach zadania pn.: Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowania zieleni w mieście.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie remontu istniejących schodów od ul. Wroniej wraz z wykonaniem górnego placyku i elementów małej architektury w szczególności:

1) remont istniejących schodów terenowych zlokalizowanych przy ul. Wroniej z płytek betonowych szarych 50×50 cm oraz wykonanie poręczy metalowej pośrodku biegów schodowych;

2) oczyszczanie istniejących murków;

3) wykonanie górnego placu wraz z wyposażeniem w małą architekturę, w tym między innymi:

a) roboty rozbiórkowe i przygotowawcze,

b) roboty ziemne,

c) podbudowy,

d) nawierzchnie,

e) krawężniki,

f) balustradę,

g) renowacja murków kamiennych,

h) zieleń,

i) mała architektura.

Tablica informacyjna

PLAN SYTUACYJNY

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

Jednocześnie czekamy na rozstrzygnięcie postępowania na zagospodarowanie dolinki prowadzącej do domów studenckich od placu zabaw z drugiej strony Wroniej Górki.

Projekt zagospodarowania dolinki

Źródło informacji: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.