XXXVIII sesja Rady Dzielnicy Aniołki 16 maja 2024 r.

XXXVIII sesja Rady Dzielnicy Aniołki 16 maja 2024 r.

Gdańsk, dnia 09 maja 2024r.

Radni Dzielnicy Aniołki

Na podstawie § 13. ust. 1 pkt. 7 Statutu Dzielnicy Aniołki stanowiącego załącznik do uchwały

NR LII/1188/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia

Statutu Dzielnicy Aniołki (dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 29.05.2014 r., poz. 2005 z późń. zm.)

 z w o ł u j ę

 

w dniu 16 maja 2024r. (czwartek) o godzinie 18:30 obrady XXXVIII sesji Rady Dzielnicy Aniołki w siedzibie Rady przy ulicy Kopernika 8 w Gdańsku 80-208. Przewidywany porządek obrad :

 1. Potwierdzenie listy obecności Radnych biorących udział w sesji.
 2. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wybór protokolanta.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Dyskusja i głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wstąpieniem nowego członka do Rady Dzielnicy Aniołki.
 6. Dyskusja i głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie opinii dotyczącej projektów Budżetu Obywatelskiego 2025.
 7. Dyskusja i głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie określenia priorytetowych zadań dla Dzielnicy z wnioskiem o ujęcie w projekcie budżetu Miasta na następny rok budżetowy.
 8. Dyskusja i głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie rekomendacji projektów do Bazy Priorytetów Inwestycyjnych.
 9. Sprawozdanie z działań Zarządu od ostatniej sesji.
 10. Wolne wnioski.
 11. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
 12. Zakończenie obrad.

 

                                                                                              Przewodniczący Rady Dzielnicy

                                                                                                          Marek Zygmunt

Uchwała Powołanie członka Rady Ryszard Milewski

Uchwała w sprawie opinii BO na 2025

XXXVIII sesja Uchwała budżet Miasta 2025

XXXVIII Uchwała w sprawie rekomendacji projektów do Bazy Programów Rozwoju 2030

 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.