Umowy “16-kowe”. Co to takiego i jakie znaczenie mają dla naszej Dzielnicy?

Umowy “16-kowe”. Co to takiego i jakie znaczenie mają dla naszej Dzielnicy?

W Ustawie o drogach publicznych w Art.16 Budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową, czytamy, że:
1. Budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia.
2. Szczegółowe warunki budowy lub przebudowy dróg, o których mowa w ust. 1, określa umowa między zarządcą drogi a inwestorem inwestycji niedrogowej.
Ten zapis oznacza, że inwestycjom budowlanym (mieszkaniowym, usługowym) towarzyszą pewne nakłady w rozwiązania drogowe. Wsłuchujemy się w głosy mieszkańców i sami obserwujemy, gdzie takie zamiany są potrzebne, a następnie przekazujemy dalej z nadzieją, ze nasze sugestie zostaną uwzględnione.
Dzisiaj specjalnie dla czytelników naszego profilu zestawienie takich inwestycji, które są już realizowane bądź będą po zakończeniu budów na Aniołkach bądź na ich granicy:
1. przebudowa odcinka drogi publicznej ul. Powstańców Warszawskich i ul. Legnickiej na długości Inwestycji Euro-Styl
2. przebudowa odcinków chodnika w pasie drogowym na wysokości ul. Orzeszkowej 15 i ul. Śniadeckich 14,16 oraz przejście dla pieszych pomiędzy tymi ulicami
3. zaprojektowanie i wykonanie wyniesionego skrzyżowania ul. Orzeszkowej i ul. Wroniej
4. zaprojektowanie i budowa odcinka drogi od istniejącego odcinka ul. Kopernika do zjazdu na teren Centrum Opieki Wytchnieniowej w układzie przejściowym z płyt
5. zaprojektowanie i wykonanie przebudowy odcinka chodnika od krawędzi jezdni w pasie drogowym ul. Dębinki, na odcinku od ul. Orzeszkowej do ul. Śniadeckich
6. przebudowa ulicy Dantyszka oraz przebudowa odcinka ul. Dębinki na długości od skrzyżowania z ul. Dantyszka do skrzyżowania z ul. Orzeszkowej wraz z jednostronnym chodnikiem po stronie Inwestycji
7. wykonanie brakującego odcinka chodnika na ul. Dębowej 24, stanowiącego dojście piesze do terenu Inwestycji
8. zaprojektowanie i wykonanie w formie wyniesionej skrzyżowania ul. Dębinki i ul. Śniadeckich
9. przebudowy chodnika w pasie drogowym ul. Śniadeckich na długości i po stronie nr 29 i 31
10. przebudowa skrzyżowania ul. Smoluchowskiego oraz przebudowa wlotu w ul. Traugutta poprzez jego wyniesienie
11. przebudowa drogi publicznej poprzez wykonanie doświetlenia
przejścia dla pieszych przez ul. Smoluchowskiego na wysokości
działki nr 674/2 obr. 0055
12.Przebudowa ul. Powstańców Warszawskich w zakresie przebudowy
jezdni, chodnika, ścieżki rowerowej, istniejących zjazdów, przejścia
dla pieszych. Przebudowa ul. Cygańska Góra w zakresie
przebudowy jezdni, chodnika, ścieżki rowerowej, istniejących
zjazdów, przejścia dla pieszych. Budowa ronda na skrzyżowaniu ul.
Powstańców Warszawskich – ul. Cygańska Góra wraz z przejściami
dla pieszych. Budowa wyniesionej tarczy skrzyżowania ul. Cygańska
Góra – ul. Cygańska Góra. Przebudowa i uruchomienie oświetlenia
wraz z docelowym zasilaniem. Budowa i uruchomienie oświetlenia
przejść dla pieszych. Budowa kanalizacji deszczowej, kanału
technologicznego. Odtworzenie, nasadzenie i urządzenie zieleni.
Dziękujemy Gdański Zarząd Dróg i Zieleni za uwzględnienie naszych sugestii, natomiast naszych mieszkańców niezmiennie zachęcamy do kontaktu w sprawach ważnych dla dzielnicy podczas dyżurów, warsztatów i spotkań terenowych oraz mailowo na adres zd.aniolki@gmail.com

 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.