XXX Sesja Rady Dzielnicy Aniołki 12 stycznia 2023 r.

XXX Sesja Rady Dzielnicy Aniołki 12 stycznia 2023 r.

Gdańsk, dnia 29 grudnia 2022r.

Radni Dzielnicy Aniołki

Na podstawie § 13. ust. 1 pkt. 7 Statutu Dzielnicy Aniołki stanowiącego załącznik do uchwały

NR LII/1188/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia

Statutu Dzielnicy Aniołki (dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 29.05.2014 r., poz. 2005 z późń. zm.)

 z  w  o  ł  u  j  ę

 

w dniu 12 stycznia 2023 roku (czwartek) o godzinie 18:15 obrady XXX sesji Rady Dzielnicy Aniołki w siedzibie Rady przy ulicy Kopernika 8 Gdańsk 80-208. Przewidywany porządek obrad :

 1. Potwierdzenie listy obecności Radnych biorących udział w sesji.
 2. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wybór protokolanta.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Głosowanie nad przyjęciem uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVI/50/2021 Rady Dzielnicy Aniołki z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie wniosku o przyznanie dodatkowych środków finansowych na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju infrastruktury.
 6. Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych.
 7. Głosowanie nad przyjęciem uchwały dotycząca ustalenia roku 2023 Rokiem Daniela Gralatha.
 8. Sprawozdanie z działań Zarządu od ostatniej sesji.
 9. Wolne wnioski.
 10. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
 11. Zakończenie obrad.

                                                                                              Przewodniczący Rady Dzielnicy

                                                                                                          Marek Zygmunt

Uchwała w sprawie zmiany uchwały o dodatkowych środkach na 2021 r.

Uchwała w sprawie przeznaczenia środków finansowych 2023

Uchwała rok Daniela Gralatha

 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.