Inwestycje na Aniołkach planowane do realizacji w 2023 r.

Inwestycje na Aniołkach planowane do realizacji w 2023 r.

Jakie inwestycje zaplanowano do realizacji na Aniołkach w 2023 r. z funduszy miejskich?
1. Szkoła Podstawowa nr 15 – odnowienie elewacji z wymianą stolarki, przebudowa instalacji hydrantowej.
2. Modernizacja budynku zabytkowego przy Al. Zwycięstwa 43A.
3. Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdańsku – zaplanowano kontynuację prac nad dokumentacją projektową na cm. Garnizonowy.
4. W ramach zadania Gdańsk ECO Synergy z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego, opracowane zostaną audyty energetyczne oraz dokumentacje projektowo-kosztorysowe dla budynków mieszkalnych przy ul. Traugutta 3, 23, 49.
5. Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście – planowana jest rewitalizacja Parku Akademickiego.
6. Rewaloryzacja Wielkiej Alei Lipowej – planowane do realizacji są prace projektowe dla zakresu obejmującego rzędy AB.
7. Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich, ul. Bema oraz ul. Dąbrowskiego; Planuje się rozpocząć prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy skrzyżowania ulic: Powstańców Warszawskich – Bema – Dąbrowskiego wraz z przebudową odcinków tych ulic (w tym jezdni, chodników, drogi rowerowej, zjazdów i zieleni) oraz przebudową/rozbudową infrastruktury technicznej w zakresie wykonania oświetlenia, sygnalizacji świetlnej, kanalizacji deszczowej i usunięcie wszelkich kolizji.
8. Obecnie GMG pozyskuje dokumentację projektową dla zadania pt. Przebudowa kładki dla pieszych nad torami kolejowymi przy przystanku SKM Gdańsk Stocznia oraz ul. Jana z Kolna w Gdańsku. Po pozyskaniu ww. dokumentacji oraz wszelkich niezbędnych pozwoleń umożliwiających rozpoczęcie realizacji inwestycji planuje się przystąpić do realizacji zadania.
9. Wykonanie dachu budynku obrony cywilnej (schronu) wraz z dostosowaniem terenu do rzędnej drogi przy ul. Kopernika 18. Planowana jest budowa drogi dojazdowej do Centrum Opieki Wytchnieniowej od ul. Kopernika.
Lista nie wyczerpuje wszystkich potrzeb naszej Dzielnicy, dlatego wiosną tego roku ponownie zgłosimy do ujęcia w planach inwestycyjnych Miasta szereg działań zapewniających komfort i bezpieczeństwo mieszkańców oraz osób odwiedzających Aniołki.
Najważniejsze, już zrealizowane inwestycje można obejrzeć na mapie: https://www.gdansk.pl/mapa-inwestycji

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.