Ważne informacje na spotkaniu z Wydziałem Programów Rozwojowych

29 listopada Prezydium Rady Dzielnicy Aniołki uczestniczyło w spotkaniu z Dyrektorem i pracownikami Wydziału Programów Rozwojowych.

Spotkanie dotyczyło możliwości realizacji zadań zgłoszonych przez Radę do Bazy Priorytetów Inwestycyjnych Miasta Gdańska.

Oto najważniejsze informacje ze spotkania:

  1. Przygotowywane będzie zadanie remontu Traktu Konnego na odcinku od Politechniki Gdańskiej do ul. Smoluchowskiego; prace będą się wiązały z koniecznością wymiany uszkodzonego kolektora deszczowego,
  2. Do 2023 roku planowane jest przeprowadzenie prac na ul. Dąbrowskiego; dzięki partycypacji inwestora prywatnego modernizacja powinna objąć również chodnik i kwestie usprawnienia płynności przejazdu na skrzyżowaniu Bema/Powstańców Warszawskich/Dąbrowskiego,
  3. Zaproponowano Radzie, aby niezależnie od ujętych w Programie Modernizacji ulic, zgłosić chodniki wymagające natychmiastowej interwencji do Programu Chodnikowego, co powinno znacznie przyspieszyć termin ich remontu,
  4. Przy zaangażowaniu Rady zostanie opracowany i wdrożony dla Dzielnicy kompleksowy program „Skuteczna strefa tempo 30”, obejmująca akcję edukacyjną, zaprowadzenie pilotażowych pasów 3D i przejść SMART oraz posadowienie progów sinusoidalnych i skrzyżowań wyniesionych,
  5. Do końca 2019 roku powinna zostać opracowana koncepcja rewitalizacji Parku Steffensów; będzie ona podstawą do podjęcia dalszych kroków w celu nie tylko przywrócenia funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej Parku, ale przede wszystkim podkreślenia wyjątkowych walorów przyrodniczych tego miejsca; poruszono także problem retencji wód na terenie Parku i w jego okolicy; być może rozwiązaniem będzie skorzystanie z funduszy unijnych na kwestie związane z dostosowaniem do zmian klimatu; zwrócono także uwagę potrzebę dodatkowego oświetlenie wschodniej części w celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników tego miejsca,
  6. Dla Alei Lipowej w przyszłym roku zostanie zaktualizowana koncepcja architektoniczna, a na jej podstawie zostaną zlecone prace projektowe, tak aby w 2021 roku możliwe było wykonanie kosztorysu inwestorskiego i określenie możliwości etapowania działań wykonawczych,
  7. Gdańskie Nieruchomości zabezpieczyły w budżecie na 2020 rok około 1,4 mln zł na remont zabytkowego budynku znajdującego się przy Al. Zwycięstwa 43a,
  8. W wyniku przeprowadzonych rozmów zaczyna się krystalizować plan utworzenia na terenie Aniołek centrum aktywności lokalnej, które byłoby przyjazną przestrzenią dla wszystkich pokoleń mieszkańców.

Ustalono, że dobrą formą współpracy z WPR będą cykliczne spotkania, na których omawiane będą postępy zaplanowanych prac oraz analizowana możliwość realizacji kolejnych potrzeb naszej Dzielnicy.

Jesteśmy przekonani, że dzięki ścisłej współpracy z WPR, determinacji Radnych Dzielnicy, pomocy Radnych Miejskich oraz wsparciu mieszkańców (gorąco zachęcamy do uczestnictwa w działaniach Rady), realizacja planu rozwoju dla Aniołek stanie się rzeczywistością, a nasza Dzielnica stanie się jeszcze bardziej przyjaznym i komfortowym miejscem dla nas – mieszkańców.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.