Konkurs fotograficzny “Gdańskie łąki miejskie”

Zapraszamy na kolejną edycję otwartego konkursu fotograficznego „Gdańskie łąki miejskie”. Zasady konkursu są proste – wystarczy sfotografować ukwieconą, miejską łąkę, która stanowi element miejskiego krajobrazu. Prace można przesyłać do 18 września 2019 r.

W Gdańsku nie brakuje terenów zielonych. Obok miejskich parków, trawników czy ukwieconych skwerów, gdańszczanie mogą też cieszyć się z wielu pięknych łąk. Warto zauważyć i docenić piękno tych przestrzeni. Stąd pomysł na konkurs, którego celem jest m.in. promowanie miejskich łąk kwietnych jako wartościowego i estetycznego elementu zieleni miejskiej. Organizatorzy pragną także uwrażliwić mieszkańców na kwestie przyrodnicze.

Zgłoszenia do konkursu

Zdjęcie powinno ukazywać łąkę jako element krajobrazu miasta Gdańska. Na zdjęciu nie mogą znaleźć się żadne osoby, które można zidentyfikować. Uczestnik musi być autorem nadesłanych zdjęć i być właścicielem praw autorskich do zgłaszanych zdjęć. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedno autorskie zdjęcie gdańskiej łąki w miejskim krajobrazie wykonane w 2019 r.

Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie należy składać listownie, kurierem na adres Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12,80-803 Gdańsk, lub osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12, pok. 337, piętro III (Sekretariat Biura Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta) w zamkniętych kopertach z tytułem: Konkurs pt. “Gdańskie Łąki Miejskie 2019 r.”

Za datę złożenia Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie przyjmuje się datę doręczenia przesyłki.

Zgłoszenie konkursowe należy złożyć na formularzu będącym załącznikiem do regulaminu. Wypełnione zgłoszenie należy przesłać wraz ze zdjęciami do Organizatora. Do zgłoszenia należy dołączyć: jedno zdjęcie na nośniku elektronicznym, zapisane w ogólnodostępnym formacie jpg o wielkości pliku nieprzekraczającej 2MB oraz w formie odbitki o wymiarach 15×21 cm.

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa do pobrania poniżej lub dostępne na https://bip.gdansk.pl/prawo-lokalne?posiedzenie=&numer=477&rok=2019&tytul=&Typ=A&data=&Start=0  

Rozstrzygnięcie i nagrody

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do końca listopada 2019 r. Oceny zgłoszonych do Konkursu aranżacji dokona Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Gdańska.

Komisja Konkursowa dokonuje oceny zgłoszeń biorących udział w Konkursie pod względem formalnym oraz ceny zgodności z celami konkursu i wyłania zwycięzców konkursu. Autorom najlepszych zdjęć zostaną przyznane nagrody w wysokości:

  1. 700,00 zł brutto – za I miejsce
  2. 500,00 zł brutto – za II miejsce
  3. 300,00 zł brutto – za III miejsce.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.