Konsultacje w sprawie zmiany nazwy ul. gen. A.Giełguda 4 czerwca 2019

W związku z otrzymaną z Urzędu Miasta prośbą o wyrażenie opinii na temat

zmiany nazwy ulicy gen. Antoniego Giełguda na gen. Ignacego Giełguda

zapraszamy mieszkańców na konsultacje

w dniu 4 czerwca 2019 roku w godzinach 17:00-18:00

do siedziby Rady Dzielnicy przy ul. Poniatowskiego 13.

Po zapoznaniu się z dokumentami sprawy, informacjami przekazanymi przez przedstawiciela Fundacji im. Napoleona Bonaparte, pracą naukową dr Andrzeja Małysa opisującą życiorys i działalność wojskową gen. Antoniego Giełguda oraz przeprowadzeniu spotkania z mieszkańcami ul. gen. A. Giełguda uznano za niezasadne dokonanie zmiany nazwy ulicy.

Obecny patron ulicy nie był co prawda związany z Gdańskiem, natomiast był jednym z nielicznych wojskowych, którzy byli dwukrotnie odznaczeni Orderem Virtuti Militari za zasługi podczas Powstania Listopadowego.

Rzekome podejrzenia o zdradę, o których Fundacja wspomniała podczas Sesji Rady Dzielnicy Aniołki w dniu 7 maja 2019 r. nie znalazły potwierdzenia w wiarygodnych źródłach historycznych.

Zmiana nazwy ulicy wiązałaby się z dodatkowymi kosztami zarówno dla mieszkańców jak i podmiotów gospodarczych mających siedzibę przy ul. gen. A. Giełguda (rejestry osobowe, działalności gospodarczej itp.) oraz wymagałaby dodatkowych czynności polegających na aktualizacji wpisów w księgach katastralnych, geodezyjnych etc.

Mieszkańcy ul. gen. A. Giełguda, którzy pojawili się na konsultacjach w dniu 4 czerwca 2019 r. opowiedzieli się jednoznacznie za pozostawieniem obecnego patrona ulicy.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.