III sesja Rady Dzielnicy Aniołki 6 czerwca 2019

Gdańsk, dnia 22 maja 2019

Radni Dzielnicy Aniołki

Na podstawie § 13. ust. 1 pkt. 7 Statutu Dzielnicy Aniołki stanowiącego załącznik do uchwały NR LII/1188/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Aniołki (dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 29.05.2014 r., poz. 2005 z późń. zm.)

z w o ł u j ę

w dniu 6 czerwca 2019 roku (czwartek) o godzinie 18:00 obrady III sesji Rady Dzielnicy Aniołki w siedzibie Rady Dzielnicy, ul. Poniatowskiego 13, z następującym porządkiem obrad :

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór protokolanta.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie protokołów z I i II sesji Rady Dzielnicy Aniołki.
 5. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych przydzielonych przez Radę Miasta Gdańska na rok 2019 do dyspozycji Rady Dzielnicy Aniołki na działalność statutową.
 6. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji projektów do Bazy Priorytetów Inwestycyjnych Miasta Gdańska dla Dzielnicy Aniołki.
 7. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wronia Górka.
 8. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie określenia priorytetowych zadań dla Dzielnicy Aniołki z wnioskiem o ujęcie w projekcie budżetu Miasta na następny rok budżetowy.
 9. Dyskusja i podjęcie uchwały dotyczącej wydania opinii dotyczącej wniosku zmiany nazwy z istniejącej ul. gen. Antoniego Giełguda na ul. gen. Ignacego Giełguda.
 10. Wysłuchanie zespołu organizacyjnego Święta Wielkiej Alei połączonego z Dniem Sąsiedzkim na temat stanu przygotowań do obchodów.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Dzielnicy Aniołki

Marek Zygmunt

Projekty uchwał III sesja

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.