Park Steffensów będzie zmieniać swoje oblicze !

Takie dobre wieści z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska:

Koncepcja przestrzenno-użytkowa ma wskazać możliwości zagospodarowania Parku Steffensów w gdańskich Aniołkach. Miejsce obecnie jest mało uczęszczane. Władze Gdańska liczą, że w przyszłości się to zmieni.

Park Steffensów powstał pod koniec XIX wieku w miejscu dawnego cmentarza. Autorem jego projektu był Georg Wilhelm Schibbe. Fundusze na jego realizację przekazała rodzina Steffensów, której imię nosi obecnie park. Pod koniec lat 70. Przebudowa al. Zwycięstwa wymusiła zmianę w jego kształcie, co wpłynęło na trakcyjność miejsca. Władze Gdańska chciałyby wykorzystać ogromny potencjał tego miejsca.

Do końca tygodnia zostanie ogłoszony przetarg na opracowanie koncepcji przestrzenno-użytkowej parku, która wskaże możliwości zagospodarowania terenów zielonych, z zachowaniem ich funkcji rekreacyjnej. Opracowanie ma nie tylko wskazać niezbędne działania związane z poprawą stanu elementów małej architektury, ale także ocenić możliwość zwiększenia atrakcyjności i oferty programowej parku poprzez przystosowanie obiektu do organizacji imprez kulturowych oraz funkcji rekreacyjnych (w tym ścieżek rowerowych, biegowych). Autorzy koncepcji przeanalizują m.in. możliwość budowy nowego oświetlenia, wprowadzenia monitoringu czy przebudowy toalety publicznej z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych. Opracowanie obejmie wszystkie elementy roślinne parku, ze wskazaniem kierunku ich rewaloryzacji, zabezpieczenia i odtworzenia. Koncepcja ma powstać w 20 tygodni od podpisania umowy.

Park Steffensów zmieni się także dzięki Budżetowi Obywatelskiemu

Oprócz wspomnianej koncepcji, zmiany w parku uwzględniać będzie dokumentacja projektowa, która powstaje na potrzeby zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019. Projekt „Park Steffensów Od- NOWA” zakłada m.in. nasadzenia kwiatów, wymalowanie na ścieżkach oznaczeń dla biegaczy, a także stworzenie ścieżki edukacyjnej. Prace nad dokumentacją mają zakończyć się na przełomie II i III kwartału 2019 roku. W drugiej połowie roku planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania. Więcej w zakładce [Budżet obywatelski].

 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.