Interwencja w sprawie drzew na ul. Powstańców Warszawskich

Interwencja w sprawie drzew na ul. Powstańców Warszawskich

W dniu 6 czerwca dokonaliśmy zgłoszenia karygodnego postępowania z drzewami przy okazji realizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Powstańców Warszawskich.
Zgłoszenie od mieszkanki w trybie natychmiastowym przekazaliśmy dalej i już wczoraj uzyskaliśmy informację od Gdański Zarząd Dróg i Zieleni , że:
> zostały wykonane oględziny drzew (w zakresie uszkodzeń systemu korzeniowego i odziomka) w obszarze prowadzonych prac budowlanych na wys. Powstańców Warszawskich 19 i 23;
> na terenie budowy stwierdzono nieprawidłowe zabezpieczenie wszystkich znajdujących się w tym obszarze drzew (w tym niewystarczające wygrodzenie, magazynowanie materiałów, zanieczyszczenie gruntu);
> bezpośrednie uszkodzenia korzeni szkieletowych (widoczne ślady cięcia) stwierdzono u jednego okazu;
> większość drzew ma widoczne ślady wcześniejszego nadsypania gruntu sprzed rozpoczęcia obecnych prac budowlanych (do 40cm).
Wszystkie stwierdzone uszkodzenia zostaną przez GZDiZ zgłoszone do Wydziału Środowiska. Jednocześnie przeprowadzono rozmowę z Panią kierownik budowy w zakresie zwrócenia uwagi co do nieprawidłowości ochrony drzew.
 
W dniu dzisiejszym wystosowaliśmy pismo do Wydziału Środowiska Pismo 110 RD Aniołki Perspektywa

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.