Kolejne spotkanie w sprawie dzików – relacja z 4 stycznia 2022 r.

4 stycznia 2022 r. w siedzibie Rady Dzielnicy Aniołki w ramach cotygodniowego dyżuru radnych zorganizowano kolejne spotkanie dla mieszkańców w sprawie obecności dzików na Aniołkach. Na spotkaniu pojawili się zainteresowani mieszkańcy oraz przedstawiciel Miasta – Leśniczy Miejski Pan Leszek Syguła.

Spotkanie miało charakter dyskusji, mieszkańcy przedstawiali swoje opinie i propozycje podejścia do tematu, zadawali liczne pytania Panu Leszkowi Sygule.  Pan Leśniczy przedstawił informacje m.in. na temat działań podejmowanych wobec dzików mieszkających na terenie miasta, w tym Aniołków. W szczególności podał informację o:

 • liczbie dzików odstrzelonych w 2021r. (250 sztuk w ramach działań Miasta, ok. 750 łącznie przez Koła Łowieckie i Ośrodek Hodowli Zwierzyny),
 • przyczynach zwiększenia populacji,
 • przyczynach zainteresowania siedliskami ludzi,
 • zasadach bezpiecznego zachowania wobec dzików.

Pan Leszek Syguła wskazał na sposoby ograniczania populacji dzików lub zmniejszania ich zainteresowania siedliskami ludzi i przedstawił poziom ich skuteczności, rozpoznane ograniczenia w stosowaniu dla rozwiązań takich, jak:

 • odstrzał/usypianie,
 • stosowanie nęcisk,
 • odstraszanie dźwiękowe/przeganianie.

Natomiast odnośnie sposobów takich jak kastracja lub antykoncepcja polecił zwrócenie się do specjalistów z dziedziny weterynarii.Dodatkowego rozpoznania wymaga też kwestia określenia całkowitej populacji dzików w mieście / na Aniołkach czy faktycznej liczby incydentów zagrożenia dla mieszkańców (nie samej obecności).

 • Ustalono, iż jeśli wolą mieszkańców jest, aby w ramach dzielnicy Aniołki nie dokonywano odstrzałów dzików, to nie będą one wykonywane – taką właśnie wolę wyrazili obecni na spotkaniu mieszkańcy.
 • Ponadto ustalono, iż nie wydano jeszcze decyzji o odstrzale w ramach Miasta (dzielnica Aniołki nie jest na terenie koła łowieckiego), więc ustawiona klatka, która jest aktualnie zamknięta, nie będzie wykorzystywana.
 • Miasto ma rozważyć, czy zorganizowanie nęciska w lesie na Wroniej Górce bądź w innej lokalizacji byłoby korzystnym rozwiązaniem.
 • Uczestnicy spotkania wyrazili zainteresowanie spotkaniem z Powiatowym Lekarzem Weterynarii. Będziemy się starali zorganizować takie spotkanie.
 • Uczestnicy wyrazili również zainteresowanie zainicjowaniem projektu w ramach budżetu obywatelskiego, polegającego na akcji kastracji dzików – do weryfikacji po konsultacji z Powiatowym Lekarzem Weterynarii. Od dzisiaj podejmujemy działania w tym zakresie, ponieważ jest to najlepszy moment na przygotowywanie projektów do Budżetu Obywatelskiego 2023.
 • Mieszkańcy wyrazili wolę przeprowadzenia szeroko zakrojonej akcji informacyjnej dla mieszkańców o dzikach, w tym, aby nie dokarmiać ich i zamykać śmietniki, psy prowadzić w lesie na smyczy (szczególnie po zmroku). Zwrócimy się do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego o wsparcie merytoryczne i koordynację działań edukacyjnych w tym zakresie.

Dziękujemy wszystkim obecnym za zaangażowanie i wkład w przepracowanie tematu. Udział w cyklicznie organizowanych przez Radę warsztatach, spotkaniach tematycznych i ankietach dla mieszkańców to najlepszy sposób na wspólne kształtowanie rozwoju naszych Aniołków.

Przypominamy, że kontakt z Radą jest możliwy podczas cotygodniowych dyżurów Radnych, przez formularz kontaktowy na stronie gdansk-aniolki.pl oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej (ul. Kopernika 8/4) i elektronicznej aniolki@radadzielnicy.gdansk.pl.

Natomiast informacje o podejmowanych działaniach staramy się jak najpełniej udostępniać na tablicach informacyjnych (ul. Focha i ul. Skłodowskiej-Curie), stronie gdansk-aniolki.pl oraz na profilu fb.

 

 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.