Najważniejsze zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2022 na terenie Dzielnicy Aniołki

Zapraszamy do zapoznania się z informacją  otrzymaną od jednostek miejskich nt. zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2022 na terenie Dzielnicy Aniołki:

 1. Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miast. W 2022 roku w zakresie realizacji zadania przewiduje się realizację dojazdu do Centrum Opieki Wytchnieniowej przy ul. Ko
 2. Budowa naziemnych przejść i przejazdów rowerowych. W ramach zadania w 2022r. zaplanowano wykonanie przejścia dla pieszych przy Gdańskim Uniwersytecie Medyczny.
 3. Program budowy i modernizacji chodników – kolejne edycje RMG. W 2022r. w ramach zadania zaplanowano roboty budowlane w lokalizacji ul. Kopernika (odcinek od ul. Chodowieckiego do budynku nr 4).
 4. Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska – “Jaśniejszy Gdańsk”. W 2022r. w ramach zadania planowane są odbiory dokumentacji dla lokalizacji: Kolonia Przybyszewskiego.
 5. Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście. Kontynuacja robót II etapu zagospodarowania Wroniej Górki.
 6. Rewaloryzacja Wielkiej Alei Lipowej. W 2022 r. zostaną zakończone prace polegające na opracowaniu koncepcji rewaloryzacji wielkiej Alei Lipowej. Ponadto w ramach zadania planuje się zamówienie roślinnego materiału szkółkarskiego i rozpoczęcie nasadzeń nowych lip.
 7. Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdańsk W 2022 roku planowana jest kontynuacja pozyskiwania dokumentacji projektowej dla cmentarza Garnizonowego.
 8. Wykonanie dachu budynku obrony cywilnej (schronu) wraz z dostosowaniem terenu do rzędnej drogi przy ul. Kopernika 1 W 2022 roku zaplanowano rozpoczęcie robót polegających na dobudowie wraz z wymianą części krokwi dachowych dachu budynku (schronu) przy ul. Kopernika 18 oraz wyrównaniu i zagospodarowaniu terenu umożliwiającego wjazd na teren posesji przy ul. Kopernika 18 po wybudowaniu drogi dojazdowej do Centrum Wytchnienia Fundacji Księdza Dutkiewicza.
 9. Usunięcie kolizji przewodów wod-kan z siecią kanalizacji deszczowej (ul. Kościuszki/Klonowicza, Powstańców Warszawskich 12-52.
 10. Kontynuacja realizacji miejsc postojowych przy ul. Traugutta na dojeździe do Gdańskiego Ośrodka Sportu.
 11. Remont kładki SKM Gdańsk Stocznia.

Źródło grafiki: <a href=’https://pl.freepik.com/wektory/tlo’>Tło plik wektorowy utworzone przez macrovector – pl.freepik.com</a>

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.