Nowy pomnik przyrody na Aniołkach

Radni gdańscy w czwartek, 26 sierpnia, jednogłośnie podjęli decyzję w sprawie nowych pomników przyrody. Drzewa zostały zgłoszone przez mieszkańców w ramach akcji „Zgłoś drzewo na pomnik przyrody”. Zgłoszone przez mieszkańców drzewa spełniały kryteria, które zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska. Pierwsza uchwała dotyczyła drzewa w parku im. Steffensów, jest to buk zwyczajny odmiana zwisająca. Ujęty w uchwale buk jest w bardzo dobrym stanie zdrowotny. Jego indywidualne cechy – obwód pnia na wysokości 130cm – 282 cm, wysokość – 15 m, rozpiętość korony – 19 m, wskazują na objęcie rośliny szczególną formą ochrony jako pomnik przyrody. Fakt uznania drzewa za pomnik pozwoli na zachowanie okazałego i cennego przyrodniczo oraz krajobrazowo drzewa w środowisku miejskim.

Buk znajduje się po prawej stronie schodków prowadzących do Parku na wysokości przystanku tramwajowego “Chodowieckiego”.

Pomnik przyrody – cechy

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2017 r. określa kryteria uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomnik przyrody (Dz. U. 2017, poz. 2300). Główne z nich to obwód pnia na wysokości 130 cm lub wyróżnianie się wśród innych drzew tego samego rodzaju lub gatunku w skali kraju, województwa lub gminy, ze względu na obwód, wysokość, szerokość korony, wiek, pokrój lub inne cechy morfologiczne. Brane są też pod uwagę wyjątkowe walory przyrodnicze, naukowe, kulturowe, historyczne lub krajobrazowe. W myśl art. 44 ust. 1 ustawy, ustanowienie pomnika przyrody następuje w drodze uchwały rady gminy.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.