XVII Sesja Rady Dzielnicy – 11 marca 2021 r.

Gdańsk, dnia 03 marca 2021r.

 

 

Radni Dzielnicy Aniołki

 

 

Na podstawie § 13. ust. 1 pkt. 7 Statutu Dzielnicy Aniołki stanowiącego załącznik do uchwały

NR LII/1188/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia

Statutu Dzielnicy Aniołki (dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 29.05.2014 r., poz. 2005 z późń. zm.)

 

 z  w  o  ł  u  j  ę

 

w dniu 11 marca 2021 roku (czwartek) o godzinie 18:30 obrady XVII sesji Rady Dzielnicy Aniołki w trybie online za pomocą elektronicznych środków komunikacji audio-wideo. Każdy Radny otrzyma link do sesji wygenerowany w komunikatorze Microsoft Teams. Przewidywany porządek obrad :

  1. Ustanowienie połączenia z potwierdzeniem możliwości pełnego uczestniczenia w sesji Rady. Potwierdzenie listy obecności Radnych biorących udział w sesji.
  2. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Wybór protokolanta.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Sprawozdanie Zarządu za 2020 rok. Dyskusja i przyjęcie uchwały przyjmującej lub odrzucającej sprawozdanie z działalności Zarządu Dzielnicy aniołki za 2020 rok.
  6. Omówienie Spaceru Prezydenckiego z dnia 23.02.2021. Wnioski i projekty.
  7. Sprawozdanie z działalności Zarządu od ostatniej sesji.
  8. Wolne wnioski.
  9. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
  10. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Dzielnicy

Marek Zygmunt

 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.