Zgłaszanie lokalizacji do naprawy ubytków w jezdniach po zimie

Obecnie prowadzone są intensywne przeglądy stanu technicznego dróg. Pozwolą one na określenie skali i priorytetów kolejności napraw. W tej kwestii GZDiZ wsłuchuje się także w opinie mieszkańców, którzy zgłaszają potrzeby napraw nawierzchni w swojej okolicy do Gdańskiego Centrum Kontaktu kontakt@gdansk.gda.pl bądź bezpośrednio do GZDiZ gzdiz@gdansk.gda.pl i pod telefonami: 58 52 44 544,  58 52 44 548, 58 52 44 549.

Źródło informacji: https://gzdiz.gda.pl/aktualnosci/przystapilismy-do-pozimowych-przegladow-stanu-nawierzchni-jezdni-okreslamy-priorytety-zabezpieczamy,a,4523

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.