Reforma Rad Dzielnic – propozycje i założenia

W dniu 12.11.2020 Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Aniołki po raz kolejny uczestniczyła w dyskusji na temat na prędce stworzonego projektu “konwentów makrodzielnic”.
Twory te, w których Rada Dzielnicy miałaby tylko jednego przedstawiciela, miałyby m.in. za zadanie opiniować przedsięwzięcia planowane do realizacji ze środków przeznaczonych na działalność statutową dzielnic Miasta Gdańska, czyli uchwalać, co jest dobre dla Aniołków.
Na chwilę obecną uwagi złożone przez Zarząd do założeń makrokonwentów nie zostały uwzględnione, a ponieważ już niedługo miałyby także nastąpić zmiany w obowiązujących statutach Rad Dzielnic, trudno ocenić, jaki realny wpływ na działalność Rady i dobrostan Dzielnicy będą miały oba dokumenty.
Mamy nadzieję, że nie jest to krok w kierunku łączenia Dzielnic w makro-twory, gdzie zaniknie lokalność i idea działań społecznych u podstaw.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.