XIII sesja Rady Dzielnicy 19.11.2020 r.

Gdańsk, dnia 10 listopada 2020

Radni Dzielnicy Aniołki

Na podstawie § 13. ust. 1 pkt. 7 Statutu Dzielnicy Aniołki stanowiącego załącznik do uchwały

NR LII/1188/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia

Statutu Dzielnicy Aniołki (dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 29.05.2014 r., poz. 2005 z późń. zm.)

 

z  w  o  ł  u  j  ę

 

w dniu 19 listopada 2020 roku (czwartek) o godzinie 18:00 obrady XIII sesji Rady Dzielnicy Aniołki w trybie online za pomocą elektronicznych środków komunikacji audio-wideo. Każdy Radny otrzyma link do sesji wygenerowany w komunikatorze ZOOM. Przewidywany porządek obrad :

 1. Ustanowienie połączenia z potwierdzeniem możliwości pełnego uczestniczenia w sesji Rady. Potwierdzenie listy obecności Radnych biorących udział w sesji.
 2. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wybór protokolanta.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Uchwała konsultacje budżetowe.
 6. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zasad i terminów konsultacji projektu budżetu Dzielnicy Aniołki na rok 2021 z mieszkańcami.
 7. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie apelu Rady Miasta Gdańska dotyczącego podjęcia nadzwyczajnych działań na rzecz bezpiecznego poruszania się po Gdańsku w czasie pandemii COVID-19.
 8. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie karty Gdańskiej Przestrzeni Lokalnej Ś.21.
 9. Omówienie prac nad nowymi statutami rad i makrokonwentami.
 10. Omówienie tematu – „Budżet obywatelski 2021 – głosowanie”.
 11. Omówienie projektu “droga prezydencka”.
 12. Omówienie działania zarządu od ostatniej sesji.
 13. Raport w sprawie obchodów święta Wielkiej Alei 2020.
 14. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zakończenie obrad.

                                                                                               Przewodniczący Rady Dzielnicy Aniołki

                                                                                                          Marek Zygmunt

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.