Konsultacje projektu budżetu Dzielnicy Aniołki na rok 2020

Rada Dzielnicy Aniołki ogłasza konsultacje projektu budżetu Dzielnicy Aniołki na rok 2020.

 

Przyznane środki na realizację zadań statutowych mogą być przeznaczone na organizację przedsięwzięć i wspieranie lokalnych inicjatyw mieszkańców w zakresie poprawy warunków życia, zachowania porządku i bezpieczeństwa, edukacji, kultury, wypoczynku, rekreacji, integracji mieszkańców, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, ochrony środowiska, utrzymania i rozwoju infrastruktury, drobnych inwestycji oraz pokrycie kosztów konsultacji społecznych przeprowadzanych na wniosek Rady.
Na podstawie rozpoznanych potrzeb, przygotowaliśmy wstępne założenia jak rozdysponować środki:

 

Lp.

Przeznaczenie środków

Orientacyjna kwota
1 Utrzymanie i rozwój infrastruktury, drobne inwestycje, m.in. zagospodarowanie przestrzeni lokalnych, uzupełnienie ławek, nowe nasadzenia, modernizacja i utrzymanie placów zabaw 30 000 zł
2 Edukacja, kultura, wypoczynek, rekreacja, integracja mieszkańców oraz ochrona środowiska, ochrona zdrowia, pomoc społeczna 42 100 zł
  Spotkania dla seniorów (dwa razy w miesiącu) 2 400 zł
  Wyjazdy integracyjne dla seniorów (raz na kwartał) 8 000 zł
  Zajęcia sportowe dla mieszkańców nordic walking (raz w tygodniu) 4 000 zł
  Warsztaty kreatywne dla dzieci i opiekunów (raz w miesiącu) 5 000 zł
  Dofinansowanie projektów i wydarzeń pozalekcyjnych dla uczniów SP 15 i 58 (wzbogacenie edukacji oraz wyrównywanie szans) 8 000 zł
  Święto Wielkiej Alei Lipowej (obchody 250-lecia) 5 000 zł
  Imieniny Dzielnicy Aniołki  – myśl przewodnia czyste parki, czyste podwórka, czyste powietrze 2 100 zł
  Gra terenowa  na orientację w ramach Imienin Dzielnicy 3 000 zł
  Festyn Parkowisko.pl wraz z promocją Parku Steffensów 2 500 zł
  Konkursy dla mieszkańców 600 zł
  Akcje edukacyjne dla mieszkańców 1 500 zł
3 Koszty administracyjne Rady oraz pokrycie kosztów konsultacji społecznych przeprowadzanych na wniosek Rady 700 zł
  Koszt utrzymania strony internetowej Rady Dzielnicy (hosting,domena) 700 zł

 

Oprócz oceny dotychczas zgłoszonych propozycji można dodać własne wnioski. W takim przypadku prosimy o podanie orientacyjnej wyceny na podstawie http://www.gdansk.pl/cennik

 

Będziemy wdzięczni za ustosunkowanie się do dnia 15 grudnia 2019 r. (decyduje data wpływu uwagi/wniosku):

  1. przy użyciu formularza elektronicznego dostępnego TUTAJ,
  2. mailem na adres: zd.aniolki@gmail.com,
  3. podczas spotkania konsultacyjnego w siedzibie Rady Dzielnicy w dniu 3 grudnia 2019 r. w godzinach 17:00-19:00,
  4. korzystając ze skrzynki na listy przy wejściu do siedziby Rady.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.