Zadania miejskie planowane do realizacji w 2020 roku w naszej Dzielnicy

W dniu wczorajszym przeprowadzone zostało szkolenie dla przedstawicieli Radnych Dzielnic, zainteresowanych funkcjonowaniem miasta, procesem inwestycyjnym w mieście ale również strukturą Urzędu Miejskiego, kompetencjami wiodących jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych.

Naszą Dzielnicę reprezentowała Przewodnicząca Zarządu wraz z Zastępcą. A oto kolejna garść informacji, którą chcemy się z Państwem podzielić:

Zadania planowane do realizacji  w 2020 roku:              

 Sygnalizacje świetlne i zarządzanie ruchem

W ramach programu realizowana jest budowa przejść dla pieszych oraz sygnalizacji na terenie miasta: w naszej Dzielnicy zaplanowano na 2020 rok przeprowadzenie budowy przejścia dla pieszych wraz z sygnalizacją świetlną na wysokości GUMed-u.

  • Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście

Realizowany corocznie program ma na celu powiększenie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców Gdańska oraz przywrócenie zabytkowym parkom wartości przyrodniczych. Potwierdzono, że w 2020 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej dla rewaloryzacji Parku Steffensa.

  • Rewaloryzacja Wielkiej Alei Lipowej

Zadanie ma na celu odtworzenie zabytkowej kompozycji zieleni Wielkiej Alei Lipowej. Podtrzymano, że w 2020 roku planuje się zaktualizowanie koncepcji rewaloryzacji Wielkiej Alei Lipowej w ciągu al. Zwycięstwa oraz projekty budowlano-wykonawcze dla niezbędnej przebudowy i budowy infrastruktury technicznej.

Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku

W ramach programu tworzony jest system połączeń pomiędzy drogami rowerowymi różnych dzielnic miasta, prowadzone są działania sprzyjające podniesieniu bezpieczeństwa rowerzystów oraz poszerzeniu oferty turystycznej miasta. W 2020 roku przewiduje się realizację zadania w ciągu ul. Smoluchowskiego – kontrapas rowerowy wraz z przejazdem rowerowym w stronę drogi dla rowerów wzdłuż al. Zwycięstwa.

Na realizację czekają także dwa projekty z Budżetu Obywatelskiego 2019:

  1. Park Steffensów OD-NOWA– sporządzony jest projekt, który w najbliższym czasie będzie kierowany do dalszego procedowania,
  2. Zagospodarowanie dolinki przy akademikach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – rozpoczęły się prace projektowe.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.