Konsultacje budżetowe 2019

Rada Miasta Gdańska przyznała na realizację zadań statutowych Dzielnicy Aniołki w 2019 roku kwotę 79 254 złotych.

Środki te mogą być przeznaczone na organizację przedsięwzięć i wspieranie lokalnych inicjatyw mieszkańców w zakresie poprawy warunków życia, zachowania porządku i bezpieczeństwa, edukacji, kultury, wypoczynku, rekreacji, integracji mieszkańców, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, ochrony środowiska, utrzymania i rozwoju infrastruktury, drobnych inwestycji oraz pokrycie kosztów konsultacji społecznych przeprowadzanych na wniosek Rady.
Na podstawie zgłoszeń od pojedynczych mieszkańców, przygotowaliśmy wstępne założenia jak wydatkować te środki:

Lp. Przeznaczenie środków Kwota
1 Poprawa warunków życia, zachowanie porządku i bezpieczeństwa 15 000 zł
1.1 Uzupełnienie przestrzeni publicznych w ławki i kosze na śmieci 15 000 zł
2 Edukacja, kultura, wypoczynek, rekreacja, integracja mieszkańców 18 000 zł
2.1 Spotkania dla seniorów 5 000 zł
2.2 Spotkania dla dzieci i opiekunów 3 000 zł
2.3 Święto Wielkiej Alei 4 500 zł
2.4 Imieniny Dzielnicy Aniołki 2 000 zł
2.5 Parkowe biegi na orientację w ramach obchodów Imienin Dzielnicy Aniołki 3 000 zł
2.6 Konkurs fotograficzny „Detale architektoniczne Aniołek w obiektywie” 500 zł
2.7 Dofinansowanie wydarzeń pozalekcyjnych dla uczniów SP 15 i 58 6 000 zł
3 Ochrona środowiska, ochrona zdrowia, pomoc społeczna 500 zł
3.1 Akcja sprzątania dzielnicy w ramach Święta Wielkiej Alei 500 zł
4 Utrzymanie i rozwój infrastruktury, drobne inwestycje 36 000 zł
4.1 Zaprowadzenie nasadzeń (krzewy-kwiaty) przy wjeździe na Aniołki od ul.Focha 2 000 zł
4.2 Zaprowadzenie nasadzeń (krzewy-kwiaty) na rogu ul.Chodowieckiego / ul.Kopernika 1 500 zł
4.3 Uzupełnienie nasadzeń zieleni urządzonej / utwardzenie przedeptów 2 500 zł
4.4 Ukończenie placu zabaw na Wroniej Górce 30 000 zł
5 Koszty administracyjne Rady oraz pokrycie kosztów konsultacji społecznych przeprowadzanych na wniosek Rady 700 zł
5.1 Koszt utrzymania strony internetowej Rady Dzielnicy 700 zł

 

Oprócz oceny dotychczas zgłoszonych propozycji można dodać własne wnioski. W takim przypadku prosimy o podanie orientacyjnej wyceny na podstawie http://www.gdansk.pl/cennik

Będziemy wdzięczni za ustosunkowanie się do dnia 17 maja 2019 r. (decyduje data wpływu uwagi/wniosku):

  1. przy użyciu formularza elektronicznego dostępnego na stronie [TUTAJ]
  2. mailem na adres: zd.aniolki@gmail.com,
  3. podczas spotkania konsultacyjnego w siedzibie Rady Dzielnicy w dniu 16 maja 2019 r. w godzinach 18:00-19:00,
  4. korzystając ze skrzynki na listy przy wejściu do siedziby Rady.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.