Zaproszenie na sesję Rady Dzielnicy Aniołki

W dniu 5 kwietnia 2017 roku (środa) o godz. 18:00 odbędą się obrady XVIII sesji Rady Dzielnicy Aniołki.

PORZĄDEK OBRAD:
1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Rady Dzielnicy za rok 2016 r.
2. Podjęcie uchwały w sprawie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska o przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Aniołki – rejon ulicy Wroniej w Gdańsku.
3. Podjęcie uchwały w sprawie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska o przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Aniołki – rejon ulicy Dantyszka i Dębowej w Gdańsku.
4. Wolne wnioski.
5. Zakończenie obrad.

Zapraszamy!

(projekty uchwał w załączeniu)

sprawozdanie zarząd 2016 sprawozdanie zarząd 20162 sprawozdanie zarząd 20163 sprawozdanie zarząd 20164 wronia wroniazal Dantyszka

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.