Daj przyszłość – zostań rodziną zastępczą 24 maja 2023 r.

Daj przyszłość – zostań rodziną zastępczą 24 maja 2023 r.

Daj przyszłość – zostań rodziną zastępczą

W środę, 24 maja w Forum Gdańsk przy ul. Targ Sienny 7 dyżurować będą
specjalistki i specjaliści Wydziału Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie. W godzinach od 10.00 do 18.00, na scenie w obiekcie służą
informacją m.in. jak się przygotować do pełnienia roli zastępczego rodzica,
jakie trzeba spełnić warunki, by nim zostać.
To w ramach dnia otwartego gdańskiego MOPR, poświęconego zastępczemu
rodzicielstwu. Dyżurujący w Forum Gdańsk psycholodzy, pedagodzy, trenerzy
szkolący kandydatów na opiekunów zastępczych zapraszają do kontaktu zwłaszcza
mieszkanki i mieszkańców, którzy są zainteresowani założeniem rodziny zastępczej.
Osoby, które są otwarte na potrzeby dzieci. Specjalistki i specjaliści Ośrodka
zachęcają do kontaktu, rozmowy oraz współpracy każdą osobę, która może i chce
stworzyć dziecku ze smutnym bagażem doświadczeń bezpieczny dom, gdzie panują
szacunek, troska i miłość. Środowa akcja MOPR przebiega pod hasłem „Daj
przyszłość – zostań rodziną zastępczą”. Jej głównym celem jest pozyskanie nowych
opiekunów zastępczych dla gdańskich dzieci, które tego wsparcia bardzo potrzebują.
Partnerem dnia otwartego jest Forum Gdańsk.
Pracowniczki i pracownicy Wydziału Pieczy Zastępczej są też dostępni i zapraszają
do kontaktu w MOPR przy ul. K. Leczkowa 1A w Gdańsku, tel.: 58 347 82 77 i 58 347
82 78, e-mail: mopr@gdansk.gda.pl.
Wspólnie zadbajmy o dobro dzieci
Ponad 600 dzieci objętych wsparciem MOPR w Gdańsku wychowuje się w rodzinach
zastępczych. To m.in. maluchy, dzieci z niepełnosprawnościami, rodzeństwa.
Wszystkie te dzieci wymagają uważności, troski, poczucia bezpieczeństwa. Rola
opiekunów zastępczych jest więc bardzo odpowiedzialna i trudna. Przypomnijmy, że
rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka mogą tworzyć małżonkowie lub osoba
samotna, którzy m.in.:
 dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
 nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej,
 nie są ograniczeni w zdolności do czynności prawnych,
 są zdolni do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem,
 zapewniają warunki umożliwiające zaspokojenie indywidualnych potrzeb
dziecka.
Szczegółowe wiadomości m.in. o formach rodzinnej pieczy zastępczej, wsparciu dla
opiekunów oraz dla dzieci objętych pomocą są dostępne na stronie gdańskiego
MOPR.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.