Zamelduj się na Aniołkach!

Zamelduj się na Aniołkach!

Meldunek to nie tylko spełnienie obowiązku, ale również korzyści dla Ciebie i Twojego otoczenia. Gdańsk ponownie zachęca do meldowania się w miejscu faktycznego zamieszkania.

Dzięki zameldowaniu mieszkańcy mają wpływ na swoją dzielnicę. Wielkość środków finansowych przekazywana do poszczególnych dzielnic uzależniona jest od liczby zameldowanych tam osób. Meldunek daje też możliwość kształtowania lokalnej rzeczywistości. Obywatele mogą bez przeszkód wybierać miejskie władze i brać udział w wyborach na różnych szczeblach, ponieważ zameldowanie na pobyt stały skutkuje wpisem do spisu wyborców.

Bardzo istotny jest wpływ na rozwój transportu publicznego. Siatka połączeń, tworzona jest na podstawie danych dotyczących liczby mieszkańców, czyli potencjalnych użytkowników komunikacji zbiorowej.

Ponadto meldunek to także:

  • możliwość kandydowania do rady dzielnicy, czy rady miasta
  • możliwość korzystania ze zniżek oferowanych w ramach Karty Mieszkańca
  • ułatwienie rekrutacji do przedszkola, czy szkoły

Liczba mieszkańców kształtuje również wysokość dotacji na realizowane przez miasto zadania.

Wiedząc, o tym ilu jest faktycznie mieszkańców i ilu ich, do naszego miasta przybywa, łatwiej jest planować nowe inwestycje.

Meldunek – nic prostszego

Proces zameldowania jest bezpłatny i bardzo prosty. Zameldować się możesz na dwa sposoby:

  1. w urzędzie, osobiście lub przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej w punktach zlokalizowanych w:

Warto wcześniej zarezerwować wizytę przez rezerwację internetową lub telefonicznie: (58) 52 44 500 (dostępny przez całą dobę, 7 dni w tygodniu).

  1. 2. przez internetową stronę Ministerstwa Cyfryzacji

 Co potrzebujesz?

  • wypełniony druk meldunkowy „zgłoszenie pobytu stałego”, znajdziesz go na stronie
  • dokonane, na druku meldunkowym, przez właściciela (najemcę) mieszkania potwierdzenie faktu zamieszkiwania osoby meldującej się
  • do wglądu oryginał aktu notarialnego, odpisu księgi wieczystej lub umowy najmu lokalu (należy zwrócić uwagę czy wynajmujący jest właścicielem lokalu. Jeśli nie – potrzebna jest zgoda właściciela na wprowadzenie do mieszkania przez wynajmującego innych osób)
  • dowód osobisty lub paszport.

Wykaz dokumentów niezbędnych do zameldowania znajdziesz na stronie internetowej. 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.