Konsultacje społeczne projektu zmian Strategii Rozwoju Miasta

Konsultacje społeczne projektu zmian Strategii Rozwoju Miasta

Prezydent Miasta Gdańska zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu zmian dokumentu pn. Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta. 

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w dniach od 26 marca do 29 kwietnia 2022 r., tj. potrwają 35 dni. Celem konsultacji społecznych jest umożliwienie mieszkańcom i interesariuszom miasta Gdańska zgłoszenia uwag do projektu zmian Strategii. 

Strategia Rozwoju Miasta jest dokumentem określającym długofalowe kierunki rozwoju Gdańska na najbliższe 8 lat. Wskazuje m.in. wizję rozwoju miasta, wartości wdrażania działań rozwojowych oraz cele strategiczne dla różnych sfer życia miasta i jego mieszkańców. Dokument ten pozwala ubiegać się o m.in. o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej. Aktualna Strategia Rozwoju Miasta została przyjęta w 2014 r., a potrzeba jej zmiany wynika m.in. z przemian trendów i zjawisk społeczno-gospodarczych.   

Przedmiot konsultacji, tj. projekt zmian Strategii, a także formularz zgłaszania uwag i regulaminy konsultacji społecznych dostępne są poniżej – pliki do pobrania znajdują się pod artykułem

Uwagi do projektu zmian Strategii będzie można zgłaszać za pośrednictwem formularza poprzez jeden z wymienionych niżej sposobów: 

  • w formacie edytowalnych plików tekstowych DOC/DOCX przesłać pocztą elektroniczną na adres: strategia@gdansk.gda.pl wpisując w tytule wiadomości e-mail: „Konsultacje społeczne Strategii Gdańsk 2030 Plus”;
  • wersję papierową formularza złożyć w siedzibie jednego z trzech Zespołów Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Gdańsku: ZOM nr 1 przy ul. Partyzantów 74 (wrzutnia na korespondencję lub pok. nr 210), ZOM nr 3 przy ul. Nowe Ogrody 8/12 (wrzutnia na korespondencję lub pok. nr 40), ZOM nr 4 przy ul. Wilanowskiej 2 (wrzutnia na korespondencję lub punkt informacji) w dniach i godzinach funkcjonowania Urzędu, tj.: poniedziałek 8:00-16:00, wtorek 8:00-16:00, środa 8:00-17:00, czwartek 8:00-16:00, piątek 8:00-15:00; (o terminowym dostarczeniu przesyłki decyduje data złożenia formularza tj. do dnia 29 kwietnia 2022 r.);
  • przesłać wersję papierową formularza przesyłką pocztową (z dopiskiem na kopercie: „Konsultacje społeczne Strategii Gdańsk 2030 Plus”) na adres: Urząd Miejski w Gdańsku, Wydział Polityki Gospodarczej, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk; (o terminowym dostarczeniu przesyłki decyduje data nadania, tj. do dnia 29 kwietnia 2022 r.). 

Uwagi do projektu zmian Strategii będzie można również przekazać w czasie wysłuchania publicznego, które odbędzie się 25 kwietnia 2022 r. w godz. 17:00-19:00 w formule online. Osoby, które zamierzają zabrać głos w wysłuchaniu, mogą zgłosić się w okresie od 26 marca do 24 kwietnia 2022 r. poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego od dnia 26 marca 2022 r. na stronach Miasta. Maksymalną liczbę mówców określa się na 20 osób, decyduje więc kolejność zgłoszeń.  

Do udziału w konsultacjach społecznych uprawnieni są:  

  • mieszkańcy Miasta Gdańska,  
  • lokalni partnerzy społeczni i gospodarczy, tj. przedsiębiorstwa, instytucje publiczne, instytucje gospodarcze i zawodowe działające na rzecz gdańszczan, organizacje pozarządowe oraz uczelnie i jednostki naukowo-badawcze, 
  • sąsiadujące z Gminą Miasta Gdańska gminy (Gmina Miasta Gdyni, Gmina Miasta Sopotu, Gmina Żukowo, Gmina Stegna, Gmina Kolbudy, Gmina Cedry Wielkie, Gmina Pruszcz Gdański, Gmina Miasto Pruszcz Gdański) oraz ich związki, jak i Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 

Dokumenty do pobrania: 

 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.