Badanie – Mobilność Gdańszczan i Gdańszczanek po 60 roku życia

Władze miasta Gdańska od lat wspierają mobilność osób po 60 roku życia. Jednym z priorytetów w działaniach miasta jest stworzenie tej grupie osób możliwości samodzielnego i swobodnego załatwiania swoich spraw oraz atrakcyjnego spędzania czasu wolnego. W związku z tym prosimy Pana/ią o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie. Pozwolą one lepiej zrozumieć jakie problemy towarzyszą Państwu przy swobodnym poruszaniu się po mieście środkami komunikacji miejskiej i rowerem. Dzięki Pana/i udziałowi w badaniu władze miasta będą mogły lepiej realizować swoje zadania i zadbać o komfort wszystkich jego mieszkańców w aspekcie alternatywnych do samochodu środków transportu.

Dziękujemy z poświęcony czas!

Ankietę można wypełnić w następujący sposób:

  1. Korzystając z internetu – proszę kliknąć w link https://mobilnosc.webankieta.pl/
  2. Wypełniając ankietę elektronicznie, korzystając z załączonego pliku ankiety GreenSAM i odsyłając go na adres: mobilność@tus.org.pl

Źródło zdjęcia: <a href=’https://pl.freepik.com/zdjecia/milosc’>Miłość zdjęcie utworzone przez pressfoto – pl.freepik.com</a>

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.