Udział w posiedzeniach Komisji Rady Miasta – plany dla zielonych terenów Aniołków

Rada Dzielnicy w dniach 25-26.08. 2020 r. aktywnie uczestniczyła w posiedzeniu Komisji Zrównoważonego Rozwoju i posiedzeniu Komisji Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miasta Gdańska.
Oto poruszone tematy, dotyczące największych zielonych obszarów Aniołków.
>>Plany dotyczące zarządzania istniejącymi zasobami zieleni urządzonej:
Wielka Aleja Lipowa – ten rok to przede wszystkim programowanie prac, rozpoznanie możliwości uzyskania dotacji, skompletowanie uzgodnień oraz poszukiwanie dostawcy odpowiedniego materiału nasadzeniowego; w roku 2021 zaplanowane jest stworzenie projektów budowlanych, tak by w roku 2022 możliwe było rozpoczęcie prac rewitalizacyjnych;
Wronia Górka – podkreślono, że prace, które będą realizowane jesienią, to etap inicjujący; w zamyśle jest przeprowadzenie dalszych działań na terenie WG; ich zakres będzie zależny od ostatecznych zapisów miejscowego planu zagospodarowania tego terenu;
Park Steffensów – na chwilę obecną realizacja projektu z Budżetu Obywatelskiego została wstrzymana do momentu uzyskania uzgodnienia konserwatorskiego;
>>Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego:
Lasek przy UCK (obwiedziony czarną linią na fragmencie slajdu z prezentacji BRG) – wg przedstawionej koncepcji, podobnie jak w przypadku Wroniej Górki, zaplanowano zmianę z terenu leśnego na Park Leśny; zmiana umożliwi m.in. zaprowadzenie oświetlenia na osi ul. Hoene -Wrońskiego – Cygańska Góra oraz zabezpieczenie ujęcia wody przed zniszczeniem przez korzenie rosnących na nim drzew; przedstawiona koncepcja zakłada także możliwość wprowadzenia niewielkiej zabudowy o funkcji publicznej w okolicy schodów terenowych, co w domyśle podwyższyłoby jakość obecnie substandardowego zagospodarowania tego miejsca. Koncepcja planu zostanie w kolejnym kroku przekazana do przepisowych uzgodnień.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.