Gdańsk na ścieżce do neutralności klimatycznej – dyskusja i warsztaty dla mieszkańców 10.09.2020 r.

Referat Zmian Klimatycznych zaprasza serdecznie do zarejestrowania się i udziału w wydarzeniu online „Gdańsk na ścieżce do neutralności klimatycznej.”
Miasta zajmują około 3 proc. powierzchni Ziemi, ale odpowiadają za ponad 70 proc. emisji gazów cieplarnianych. Szacuje się, że do 2050 r. prawie 85 proc. Europejczyków będzie mieszkać na obszarach miejskich. Dlatego właśnie miasta i ich obywatele muszą zaangażować się w działania związane z kryzysem klimatycznym.
Miasto Gdańsk, wraz z Komisją Europejską i Fundacją Climate Strategies Poland zapraszają na warsztaty i dyskusję z mieszkańcami zainteresowanymi wyzwaniami związanymi ze zmianami klimatu i stojącymi przed naszym miastem.
Dyskusja online odbędzie się w dniu 10 września 2020 r. w godzinach 17.15-20.00 w formie panelu eksperckiego połączonego z dyskusją obywateli z udziałem facylitatora.
Warsztaty odbędą się w ramach cyklu europejskich konsultacji obywatelskich, którym patronuje misja Komisji Europejskiej „Neutralne dla klimatu i inteligentne miasta”. Misja ta, działająca w ramach inicjatywy Horyzont 2020 przygotowuje raport, który będzie wkładem do przyszłej polityki Unii Europejskiej w obszarze neutralnych dla klimatu i inteligentnych miasta.
Rejestracja do udziału w wydarzeniu:

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.