Odpowiedź w sprawie utrzymujących się wód opadowych przy przystanku SKM Gdańsk Stocznia

W odpowiedzi na zgłoszenie  problemu dotyczącego utrzymywania się wód opadowych na ul. Kolejowej w okolicach przystanku SKM Gdańsk Stocznia, Rada Dzielnicy otrzymała odpowiedź od Pana Piotra Grzelaka – Z-cy Prezydenta Miasta Gdańska, z treści której wynika, że problem zostanie zaopiekowany w sposób doraźny już w 2020 r. w postaci niwelety z jednoczesnym powierzchniowym odprowadzeniem wód opadowych na tzw. “tereny zielone”. Natomiast radykalna poprawa sytuacji i wyeliminowanie występującego problemu możliwe jest poprzez budowę kanalizacji deszczowej w procesie inwestycyjnym w dalszych latach.

Zgłoszenie konieczności budowy kanalizacji deszczowej do Bazy Priorytetów Inwestycyjnych będzie dodatkowo dokonane przez Radę Dzielnicy w najbliższym możliwym terminie przyjmowania takich zgłoszeń.

 

 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.