Nowy Trakt Konny od 30 sierpnia

W piątek, 30 sierpnia, około godziny 9 rano otwarty dla ruchu zostanie zmodernizowany odcinek Traktu Konnego. Zgodnie z zapowiedziami na Trakcie obowiązywać będzie nowa organizacja ruchu.

Obowiązująca od piątku (30.08) organizacja ruchu polegać będzie na:

• Zawężeniu jezdni do jednego pasa ruchu na odcinku od ul. Skłodowskiej-Curie do ul. Chodowieckiego.

• Wyznaczeniu pasa do parkowania pojazdów na prawym pasie jezdni. Miejsca postojowe, będą znajdowały się w Strefie Płatnego Parkowania.

• Rozszerzeniu strefy Tempo 30 na jezdnię Traktu Konnego na odcinku od ul. Skłodowskiej-Curie do ul. Chodowieckiego.

• Zwężeniu do jednego pasa zjazdu z jezdni głównej al. Zwycięstwa na Trakt Konny na wysokości ul. Chodowieckiego – ruch zostanie wprowadzony na lewy pas Traktu Konnego. Nie będzie możliwości wjazdu na wprost w ul. Chodowieckiego.

• Dodatkowo przed przejściem dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ul. Tuwima zamontowany zostanie próg zwalniający, a przy skrzyżowaniach z ul. Skłodowskiej-Curie oraz ul. Chodowieckiego pojawią się wyłączone z ruchu obszary (tzw. wyspy).

Zmiany w organizacji ruchu na Trakcie Konnym oprócz względów bezpieczeństwa, mają przywrócić mu funkcję jezdni zbiorczo-rozprowadzjącej. Trakt w mniejszym stopniu ma być drogą tranzytową między dzielnicami Wrzeszcz – Śródmieście. Tę rolę ma spełniać przede wszystkim Al. Zwycięstwa. Sam Trakt ma zaś być drogą obsługującą wloty poprzeczne ulic prowadzących w głąb dzielnicy Aniołki, a także zaspokajać potrzeby parkingowe tego obszaru, ze szczególnym uwzględnieniem zlokalizowanego tam kompleksu klinik Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Konieczność zastosowania wspomnianych zmian była sygnalizowana przez mieszkańców dzielnicy Aniołki, którzy zgłaszali trudności z wyjazdami z posesji i z włączeniem się do ruchu na skrzyżowaniach z powodu dużych prędkości pojazdów jadących Traktem Konnym. Kłopot dla kierowców sprawiało również kolizyjne skrzyżowanie z ul. Chodowieckiego, gdzie dochodziło do zderzeń bocznych pojazdów zjeżdżających z Alei Zwycięstwa i z ul. Chodowieckiego na Trakt Konny. Zgłaszanym przez mieszkańców problemem było także zastawianie chodników przez parkujące na nich pojazdy.

Prace modernizacyjne

Trakt Konny został zmodernizowany na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Chodowieckiego (ok. 200 m przed skrzyżowaniem z 3 Maja) tj. na odcinku ok. 1 km. Oprócz nawierzchni jezdni, wyremontowane zostały także chodniki po stronie Placu Zebrań Ludowych. Inwestycja jest częścią programu „Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska”. Koszt modernizacji wyniósł ok. 4,6 mln zł, a wykonawcą robót była firma MTM S.A.

Źródło: Biuro Prasowe UMG.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.