Przystąpienie do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego Wronia Górka

W dniu dzisiejszym Radni Miasta Gdańska zadecydowali o rozpoczęciu prac nad planem miejscowym [Wronia Górka]. Opracowanie obejmie tereny leśne na Wroniej Górce oraz działkę przy ul. Kopernika. Celem sporządzenia planu jest umożliwienie Fundacji Hospicyjnej budowy Centrum Opieki Wyręczającej dla Dzieci i Osób Dorosłych (na części działki przy ul. Kopernika). Nowy plan ma także pozwolić na utworzenie na Wroniej Górce parku leśnego – terenu, na którym zostaną zachowane istniejące drzewa i ciągi piesze, pojawią się elementy małej architektury oraz oświetlenie. Wprowadzone zmiany mają skutkować poprawą bezpieczeństwa i komfortu użytkowników parku, a tym samym przyczynić się do polepszenia warunków rekreacji.

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia planu [TUTAJ]

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.