Archiwum – spotkania i konsultacje z mieszkańcami

Home / Archiwum – spotkania i konsultacje z mieszkańcami
 • 25 września 2020 r.

  Ankieta nt. poprawy organizacji i bezpieczeństwa ruchu w okolicy Opery Bałtyckiej

 • 29 lipca 2020

  Konsultacje projektu „uchwały antysmogowej” dla miast Pomorza

  Zarząd Województwa Pomorskiego zaprasza do udziału społeczeństwa w opracowaniu projektów uchwał Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze miast województwa pomorskiego, z wyłączeniem Gminy Miasta Sopotu, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. uchwały antysmogowej dla miast)

  Uwagi i wnioski można składać w terminie od 13 lipca do 14 sierpnia 2020 roku:

  Rada Dzielnicy po konsultacjach z mieszkańcami w czerwcu 2019 roku złożyła wnioski do opracowywanych „uchwał antysmogowych”. Mieszkańców zainteresowanych złożeniem uwag do projektu uchwały zapraszamy do kontaktu mailowego: zd.aniolki@gmail.com do dnia 29 lipca 2020 r.

 • 5 lipca 2020

  Budżet Obywatelski edycja 2021

  W dniu dzisiejszym ruszył nabór wniosków do Budżetu Obywatelskiego, edycja 2021. W tym roku Aniołki dysponują kwotą 280 722 zł, z czego 56 144 zł stanowi zielony Budżet Obywatelski.

  Środki te chcielibyśmy wykorzystać na modernizację placu zabaw w Parku Zielonym:

  • wymianę nawierzchni na bezpieczną,
  • uzupełnienie urządzeń o stanowiska uniwersalne, tj. takie, z których mogą korzystać także dzieci z niepełnosprawnościami,
  • zaprowadzenie ogrodzenia,
  • dostawienie linarium.

  W ramach przedsięwzięcia chcielibyśmy także doświetlić okoliczne przejścia dla pieszych.

  Natomiast w ramach zielonego budżetu przygotujemy projekt na stworzenie ogrodów deszczowych  w Parku Steffensów. Ich rolą jest nie tylko cieszyć oczy, ale przede wszystkim absorbować nadmiar wody opadowej, utrzymującej się w okolicy ul. Kolejowej.

  Mieszkańców zainteresowanych szczegółami obu projektów, bądź chcących skorzystać z pomocy przy tworzeniu własnych inicjatyw zapraszamy do kontaktu na adres mailowy: zd.aniolki@gmail.com lub telefonicznie: 605255371. W razie potrzeby zorganizujemy spotkanie konsultacyjne w terenie.

   

  Wnioski można składać do 5 lipca 2020 roku.

 • 30 czerwca 2020

  Mapa Miejsc Kultury – konsultacje nt. potrzeb naszej dzielnicy

  Zapraszamy do udziału w konsultacjach dotyczących potrzeb kulturalnych naszej dzielnicy.

  Niniejsza ankieta konsultacyjna ma na celu zebranie informacji o istniejących i brakujących miejscach związanych z kulturą na terenie Aniołków.

  Istniejące lokalizacje zostaną zaproponowane do ujęcia na przygotowywanej przez Miasto interaktywnej Mapie Miejsc Kultury. Mapa ta ma obejmować zarówno publiczne jak i niepubliczne miejsca związane z kulturą np. teatry, muzea, centra kultury, kawiarnie, galerie, kina, biblioteki, księgarnie.

  Druga część ankiety poświęcona jest rozpoznaniu potrzeb mieszkańców w kwestii utworzenia brakujących miejsc kultury, np. biblioteki, centrum aktywności lokalnej, galerii sztuki, tematycznego centrum edukacyjnego. Zebrane informacje zostaną przekazane do Biura Prezydenta ds. Kultury. Będą także podstawą do rozpoczęcia starań o utworzenie takich miejsc.

 • 30 maja 2020

  Miejski plan adaptacji do zmian klimatu – konsultacje nt. rozwiązań dla dzielnicy Aniołki

  Zarząd Naszej dzielnicy jest członkiem Gdańskiego Forum Zmian Klimatu. Zostaliśmy zaproszeni do bezpośredniego przekazania swoich uwag, spostrzeżeń i zauważonych potrzeb naszej dzielnicy w kwestii zmieniających się warunków środowiska. 
  Podtopienia i susze są z roku na rok coraz bardziej dotkliwe w naszej dzielnicy.
  Nadal mamy problem z paleniem śmieciami.
  Rozbudowa dzielnicy także ma wpływ na możliwości retencyjne kurczących się terenów zielonych.
  Tradycyjnie zapraszamy Państwa do wyrażenia swoich sugestii i pomysłów. Zgłoszone tematy mogą dotyczyć diagnozy obecnej sytuacji, przede wszystkim wskazania tych obszarów dzielnicy, które są szczególnie zagrożone w kontekście niebezpiecznych zjawisk pogodowych. Zbieramy także propozycje planu działań i rozwiązań, które mają przeciwdziałać skutkom zmian klimatycznych. Zgłoszone kwestie powinny dotyczyć następujących zagadnień:
  a) opady a powódź,
  b) jakość powietrza,
  c) susze.

  Wykorzystajmy tę szansę i przygotujmy wspólnie informacje zwrotne do 31 maja 2020. Jeśli uda nam się je wpleść w plan, jest większa szansa na realizację w przyszłości:)

 • 2 maja 2020

  Ankieta nt. dwukierunkowego ruchu autobusów na leśnym odcinku ul. Smoluchowskiego

  Drodzy mieszkańcy,

  Rada Dzielnicy została poproszona o wydanie opinii w kwestii zaprowadzenia ruchu dwukierunkowego autobusów na leśnym odcinku ul.Smoluchowskiego.

  Ponieważ nadal nie mamy możliwości przeprowadzenia konsultacji w siedzibie, zapraszamy do wypełnienia ankiety do poniedziałku (4.05.2020 r.). Udzielone odpowiedzi zostaną uwzględnione przy opiniowaniu.

 • 14 kwietnia 2020

  Konsultacje społeczne w sprawie lokalizacji stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Gdańsku

  Rozpoczynamy konsultacje społeczne Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Gminy Miasta Gdańska. Wyznaczono 81 lokalizacji, z których wybranych zostanie 68.

  Do końca bieżącego roku w naszym mieście powinno być 210 ogólnodostępnych stacji ładowania. Wynika to z zapisów ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Do 15 stycznia b.r. jednostki samorządu terytorialnego miały sporządzić sprawozdania nt. istniejącej ogólnodostępnej infrastruktury ładowania. Z inwentaryzacji wykonanej dla Gdańska wynika, że takich punktów w naszym mieście jest około 50, a kolejne 21 jest w budowie. W przypadku, gdy sprawozdanie wykaże niedostatek punktów ładowania, należy sporządzić Plan budowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych, które wybuduje operator systemu dystrybucyjnego. W Gdańsku będzie to spółka Energa Operator SA., która wybuduje stacje ładowania średniej mocy.

  Plan dla Gdańska przygotowano w oparciu o następujące kryteria:

  • Gęstość zaludnienia (tzw. „mapa ciepła”) – Gdańsk jest miastem bardzo zróżnicowanym pod tym względem, najwięcej osób w przeliczeniu na km2 mieszka w dzielnicach Zaspa-Młyniec (10 830 os./km2), Przymorze Wielkie (8 435 os./km²), Chełm (8 280 os./km²) oraz Suchanino (7 226 os./km²). Najmniejsza gęstość zaludnienia występuje w dzielnicach Rudniki (78 os./km²) oraz Wyspa Sobieszewska (93 os./km²)[1]. Jest to istotne z punktu widzenia planowania liczby punktów ładowania.
  • Odległość stacji transformatorowych zapewniających zasilanie punktów ładowania.
  • Dostęp do gruntów w dyspozycji Gminy (np. lokalizacja w pasie drogowym lub na działce GMG).
  • Lokalizacja wymuszająca naturalną rotację pojazdów, np. punkty użyteczności publicznej takie jak urzędy, przychodnie i szpitale, muzea, teatry itp. Chodzi o zapobieganie sytuacji długotrwałego postoju przez jeden pojazd, przez co infrastruktura ładowania byłaby „zablokowana” dla pozostałych użytkowników.

  Ponieważ na chwilę obecną nie możemy przeprowadzić spotkania konsultacyjnego w siedzibie Rady, zachęcamy mieszkańców do składania swoich sugestii na adres zd.aniolki@gmail.com do końca kwietnia. Zostaną one wzięte pod uwagę przy opiniowaniu przez Radę Dzielnicy przedstawionego planu lokalizacji.

  Uwagi można też przekazywać indywidualnie, bezpośrednio na adres e-mail: elektromobilnosc@gdansk.gda.pl do 29 maja włącznie.

 • 10 marca 2020

  Ruszył program naboru wniosków w ramach Gdańskiego Funduszu Sąsiedzkiego. W ramach inicjatywy sąsiedzkiej mogą zostać dofinansowane projekty do kwoty 500 złotych.

  Zgłoszone inicjatywy powinny wpisywać się w jeden wybrany obszar wsparcia GFS:

  *TYP A – obchody Gdańskich Dni Sąsiadów (GDS 2020 zaplanowane sąw terminie 31.05.-30.06.2020);
  *TYP B integracyjne i animacyjne oddziaływanie na najbliższą społeczność lokalną;
  *TYP Cinicjatywy prorodzinne (familiady, warsztaty dla dzieci z rodzicami, zajęcia w Klubie Mam itp.).

  Gorąco zachęcamy do udziału w naborze – warto wykazać inicjatywę i zgłosić swój pomysł na:

  • sąsiedzką imprezę integrującą
  • upiększenie najbliższego otoczenia
  • wspólne działanie aktywizujące…

  Mieszkańców zainteresowanych zdobyciem minigrantu zapraszamy na konsultacje w dniu 10 marca na godzinę 17:00 do siedziby Rady Dzielnicy (ul. Poniato

 • 25 lutego 2020

  Plany zagospodarowania dla Wroniej Górki – konsultacje 25 lutego 2020

  Mieszkańców zainteresowanych planami zagospodarowania Wroniej Górki zapraszamy na konsultacje

  w dniu 25.02.2020 do siedziby Rady Dzielnicy (ul. Poniatowskiego 13) na godzinę 17:00.

  Podczas spotkania będzie można zapoznać się z treścią proponowanej koncepcji zagospodarowania, dowiedzieć się o inwestycjach zaplanowanych dla tego terenu na 2020 rok i lata następne oraz przekazać własne sugestie.

  ——

  Dziękujemy mieszkańcom za udział we wczorajszych konsultacjach na temat zagospodarowania Wroniej Górki i okolic🌳. Było konstruktywnie, były pomysły i ważne pytania. Zagospodarowanie obecnie zaniedbanego fragmentu terenu w okolicach ul. Kopernika na potrzeby opieki wytchnieniowej spotkało się z przyjaznym przyjęciem. Będziemy trzymać kciuki za sprawną realizację projektu o kapitalnej funkcji społecznej. Ale prawdziwą petardą okazała się wieża widokowa w miejscu byłego działa FLAK i pomysł letniego toru saneczkowego🎢. Kolejne spotkania tematyczne wkrótce. Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich naszych mieszkańców !

 • 4 lutego 2020

  Spotkanie zorganizowane w związku z rozpoczęciem nowego projektu – Klubu Malucha, czyli cyklicznych spotkań rodziców z małymi dziećmi.

 • 21 stycznia 2020

  W dniach od 02 stycznia 2020 r. do 31 stycznia 2020 r. w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska,

  ul. Wały Piastowskie 24, 80–855 Gdańsk w godz. od 9.00 do 15.00

  nastąpi wyłożenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

  Aniołki – rejon ulic Jana Dantyszka i Dębowej w mieście Gdańsku.

  • W dniu 14 stycznia 2020 r. o godz. 17:00 odbędzie się dyskusja publiczna na temat planu w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska Wały Piastowskie 24
  • W dniu 21 stycznia 2020 r. o godz. 17:00 Rada Dzielnicy zaprasza na konsultacje z mieszkańcami na temat planu w siedzibie Rady Dzielnicy ul. Poniatowskiego 13
  • Uwagi do planu można składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lutego 2020 r. Pisma należy kierować na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 –855 Gdańsk.
 • 26 listopada 2019

  Spotkanie z przedstawicielami Policji i Straży miejskiej

  zapraszamy na konsultacje w dniu 29.10.2019 do siedziby Rady Dzielnicy na godzinę 17:00.

  Podczas spotkania będzie można zapoznać się z treścią projektowanej koncepcji rewaloryzacji Parku oraz podzielić swoimi przemyśleniami.

 • 29 października 2019

  Mieszkańców zainteresowanych, jak w przyszłości może wyglądać Park Steffensów

  zapraszamy na konsultacje w dniu 29.10.2019 do siedziby Rady Dzielnicy na godzinę 17:00.

  Podczas spotkania będzie można zapoznać się z treścią projektowanej koncepcji rewaloryzacji Parku oraz podzielić swoimi przemyśleniami.

 • 9 października 2019

  W dniu 15.10.2019 na godzinę 17:00 zapraszamy mieszkańców na warsztaty organizowane przy współudziale GZDiZ w sprawie strefy tempo 30 na dolnym tarasie Aniołek.

  Wspólnie będziemy szukać rozwiązań, które przyczynią się do przestrzegania przez kierowców limitu prędkości na ulicy Orzeszkowej i sąsiednich.

  Warsztaty odbędą się w siedzibie Rady przy ul. Poniatowskiego 13.

 • 1 października 2019

  Konsultacje z mieszkańcami w sprawie działania Straży Miejskiej w 2020 roku

 • 4 czerwca 2019

  Konsultacje w sprawie zmiany nazwy ulicy Antoniego Giełguda na Ignacego Giełguda

 • 16 maja 2019

  Konsultacje budżetu dzielnicy z mieszkańcami edycja 2019

 • 10 kwietnia 2019

  Projektopisanie wniosków do Budżetu Obywatelskiego edycja 2020