Konsultacje społeczne w sprawie lokalizacji stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Gdańsku

Rozpoczynamy konsultacje społeczne Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Gminy Miasta Gdańska. Wyznaczono 81 lokalizacji, z których wybranych zostanie 68.

Do końca bieżącego roku w naszym mieście powinno być 210 ogólnodostępnych stacji ładowania. Wynika to z zapisów ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Do 15 stycznia b.r. jednostki samorządu terytorialnego miały sporządzić sprawozdania nt. istniejącej ogólnodostępnej infrastruktury ładowania. Z inwentaryzacji wykonanej dla Gdańska wynika, że takich punktów w naszym mieście jest około 50, a kolejne 21 jest w budowie. W przypadku, gdy sprawozdanie wykaże niedostatek punktów ładowania, należy sporządzić Plan budowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych, które wybuduje operator systemu dystrybucyjnego. W Gdańsku będzie to spółka Energa Operator SA., która wybuduje stacje ładowania średniej mocy.

Plan dla Gdańska przygotowano w oparciu o następujące kryteria:

  • Gęstość zaludnienia (tzw. „mapa ciepła”) – Gdańsk jest miastem bardzo zróżnicowanym pod tym względem, najwięcej osób w przeliczeniu na km2 mieszka w dzielnicach Zaspa-Młyniec (10 830 os./km2), Przymorze Wielkie (8 435 os./km²), Chełm (8 280 os./km²) oraz Suchanino (7 226 os./km²). Najmniejsza gęstość zaludnienia występuje w dzielnicach Rudniki (78 os./km²) oraz Wyspa Sobieszewska (93 os./km²)[1]. Jest to istotne z punktu widzenia planowania liczby punktów ładowania.
  • Odległość stacji transformatorowych zapewniających zasilanie punktów ładowania.
  • Dostęp do gruntów w dyspozycji Gminy (np. lokalizacja w pasie drogowym lub na działce GMG).
  • Lokalizacja wymuszająca naturalną rotację pojazdów, np. punkty użyteczności publicznej takie jak urzędy, przychodnie i szpitale, muzea, teatry itp. Chodzi o zapobieganie sytuacji długotrwałego postoju przez jeden pojazd, przez co infrastruktura ładowania byłaby „zablokowana” dla pozostałych użytkowników.

Ponieważ na chwilę obecną nie możemy przeprowadzić spotkania konsultacyjnego w siedzibie Rady, zachęcamy mieszkańców do składania swoich sugestii na adres zd.aniolki@gmail.com do końca kwietnia. Zostaną one wzięte pod uwagę przy opiniowaniu przez Radę Dzielnicy przedstawionego planu lokalizacji.

Uwagi można też przekazywać indywidualnie, bezpośrednio na adres e-mail: elektromobilnosc@gdansk.gda.pl do 29 maja włącznie.

Plan budowy mapa

Zał. 3 Formularz składania uwag do Planu

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.