Wyniki konsultacji – zmiana organizacji ruchu na ul. Płowce

Wyniki konsultacji – zmiana organizacji ruchu na ul. Płowce

GZDiZ w odpowiedzi na wniosek o zmianę organizacji ruchu na ul. Płowce, wystosowany przez Wspólnoty Mieszkaniowe ul. Powstańców Warszawskich 36,38,40, poprosił o konsultacje z Radą Dzielnicy jako przedstawicielem ogółu mieszkańców.

Zarząd zorganizował konsultacje w formie elektronicznej ankiety oraz ogłosił dedykowane spotkanie w dniu 13.02.2024 r. W ankiecie wzięły udział 74 osoby. W spotkaniu wzięło udział ok. 30 osób. 1 osoba przesłała uwagi mailowo.

Osoby obecne na spotkaniu oraz korespondent mailowy wyraziły sprzeciw wobec proponowanych zmian.

Wyniki ankiety elektronicznej:  TUTAJ

Zebrane uwagi dotyczące proponowanych zmian oraz szerszego kontekstu ul. Płowce zostaną przekazane do wiadomości Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. Uwagi wskazywały przede wszystkim na zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz niedogodności wynikające ze zmniejszenia liczby miejsc postojowych.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.