Program “Ciepłe Mieszkanie”

Program “Ciepłe Mieszkanie”

Uwaga – nasi mieszkańcy otrzymali zaproszenie do uczestnictwa w programie „Ciepłe Mieszkanie – Nabór 2”, skierowanym do właścicieli mieszkań w zabudowie wielorodzinnej, najemców lokali znajdujących się pod zarządem Gminy oraz małych wspólnot (od 3 do 7 mieszkań).

Aankieta nie stanowi zobowiązania do udziału w programie, ma na celu pozyskanie informacji, które pomocne będą w pozyskaniu dofinansowania w ramach programu.

Ankiety można składać do dnia 21.12.2023 r. do Biura Energetyki w Urzędzie Gminy Miasta Gdańska, ul. Kartuska 32/34, 80-104 Gdańsk, lub wysłać na adres: energia@gdansk.gda.pl

Najważniejsze informacje:

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

·       właściciele mieszkań w zabudowie wielorodzinnej,

·       najemcy mieszkań komunalnych,

·       wspólnoty posiadające od 3 do 7 lokali mieszkalnych.

Na co przysługuje dofinansowanie w programie (właściciele oraz najemcy mieszkań w zabudowie wielorodzinnej)?

1.       demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe i zakup nowego (warunek podstawowy ubiegania się o dofinansowanie), w tym:

·       pompa ciepła powietrze/woda,

·       pompa ciepła powietrze/powietrze,

·       kocioł gazowy kondensacyjny,

·       kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,

·       kocioł zagazowujący drewno o podwyższonym standardzie,

·       ogrzewanie elektryczne,

·       podłączenie lokalu do efektywnego źródła ciepła w budynku (w tym do węzła cieplnego znajdującego się w budynku).

2.       modernizacja instalacji centralnego ogrzewania C.O. i ciepłej wody użytkowej C.W.U.

3.       instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

4.       wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

5.       Przygotowania dokumentacji projektowej.

Poziomy dofinansowania:

  • podstawowy – dofinansowanie do 16,5 tys. zł na jeden lokal mieszkalny (maksymalnie 30 proc. kosztów kwalifikowanych),
  • podwyższony – dofinansowanie do 27,5 tys. zł na jeden lokal mieszkalny (maksymalnie 60 proc. kosztów),
  • najwyższy – dofinansowanie do 41 tys. zł na jeden lokal mieszkalny (maksymalnie 90 proc. kosztów).

Wspólnoty mieszkaniowe posiadające od 3 do 7 lokali mieszkalnych mogą liczyć na dotacje pokrywające do 60% kosztów kwalifikowanych :

demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż wspólnego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

dodatkowo dopuszcza się wykonanie:

·       instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;

·       wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;

·       ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi, drzwi/bram garażowych;

·       dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy;

Przedsięwzięcie nieobejmujące we Wspólnotach wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła a obejmujące wykonanie:

·       zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;

·       zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi, drzwi/bram garażowych;

·       dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy;

·       zakup i montaż oraz odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej.

 

Intensywność dofinansowania dla Wspólnot:

  • do 150 tys. zł, jeśli prace obejmują tylko termomodernizację bez wymiany źródła ciepła,
  • do 350 tys. zł, jeśli przeprowadzono kompleksową termomodernizację z wymianą źródła ciepła,
  • do 360 tys. zł, jeśli projekt zawiera również zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej (lub 375 tys. zł przy wyborze pompy ciepła).

Ankieta do programu Ciepłe Mieszkanie w wersji edytowalnej

Więcej informacji: https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/biuro-energetyki/efektywnosc-energetyczna/Cieple-Mieszkanie-Nabor-2,a,254347

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.