XXXV Sesja Rady Dzielnicy Aniołki

XXXV Sesja Rady Dzielnicy Aniołki

Gdańsk, dnia 07 grudnia 2023r.

Radni Dzielnicy Aniołki

Na podstawie § 13. ust. 1 pkt. 7 Statutu Dzielnicy Aniołki stanowiącego załącznik do uchwały

NR LII/1188/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia

Statutu Dzielnicy Aniołki (dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 29.05.2014 r., poz. 2005 z późń. zm.)

 z w o ł u j ę

w dniu 15 grudnia 2023 roku (piątek) o godzinie 18:30 obrady XXXV sesji Rady Dzielnicy Aniołki w siedzibie Rady przy ulicy Kopernika 8 w Gdańsku 80-208. Przewidywany porządek obrad :

  1. Potwierdzenie listy obecności Radnych biorących udział w sesji.
  2. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Wybór protokolanta.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Dyskusja i głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały XXX/88/2023 z dnia 12.01.2023 Rady Dzielnicy Aniołki w sprawie przeznaczenia środków finansowych.
  6. Sprawozdanie z działań Zarządu od ostatniej sesji.
  7. Wolne wnioski.
  8. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
  9. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Dzielnicy

Marek Zygmunt

 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały o przeznaczenia środków finansowych(2023)

 

 

 

 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.