Miej wpływ na działania realizowane z budżetu Dzielnicy Aniołki w 2023 r.- wypełnij ankietę budżetową

Miej wpływ na działania realizowane z budżetu Dzielnicy Aniołki w 2023 r.- wypełnij ankietę budżetową

Zapraszamy mieszkańców Aniołków do wypełnienia ankiety, która pomoże rozdysponować Radzie Dzielnicy środki  przyznane na 2023 rok (74 538 zł środki bieżące oraz 32 852 zł rezerwa z lat ubiegłych).

Na podstawie rozpoznanych potrzeb i wniosków zgłoszonych przez mieszkańców, przygotowaliśmy zestawienie proponowanych działań do realizacji na kolejny rok. Ponieważ suma orientacyjnych kosztów przekracza możliwości dzielnicy, prosimy o wskazanie tych aktywności, które Państwa zdaniem są nam najbardziej potrzebne. Działania inwestycyjne, na które nie starczy nam środków, postaramy się uwzględnić przy kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego.

Będziemy wdzięczni za ustosunkowanie się do dnia 11 grudnia 2022 r. (decyduje data wpływu uwagi/wniosku):
a) przy użyciu niniejszego formularza elektronicznego FORMULARZ DO WYPEŁNIENIA,
b) mailem na adres: zd.aniolki@gmail.com,
c) podczas spotkania konsultacyjnego w siedzibie Rady Dzielnicy w dniu 6 grudnia 2022 r. w godzinach 17:00-18:00,
d) korzystając ze skrzynki na listy przy wejściu do siedziby Rady.

 

 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.