XXVIII sesja Rady Dzielnicy Aniołki 3 listopada 2022 r.

XXVIII sesja Rady Dzielnicy Aniołki 3 listopada 2022 r.

Gdańsk, dnia 24 października 2022r.

Radni Dzielnicy Aniołki

Na podstawie § 13. ust. 1 pkt. 7 Statutu Dzielnicy Aniołki stanowiącego załącznik do uchwały

NR LII/1188/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia

Statutu Dzielnicy Aniołki (dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 29.05.2014 r., poz. 2005 z późń. zm.)

 z  w  o  ł  u  j  ę

w dniu 3 listopada  2022 roku (czwartek) o godzinie 18:15 obrady XXVIII sesji Rady Dzielnicy Aniołki w siedzibie Rady przy ulicy Kopernika 8 Gdańsk 80-208. Przewidywany porządek obrad :

Potwierdzenie listy obecności Radnych biorących udział w sesji.

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wybór protokolanta.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Podjęcie dyskusji i głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zasad i terminów konsultacji projektu budżetu Dzielnicy Aniołki na rok 2023 z mieszkańcami.
  5. Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wstąpienia nowego członka do Rady Dzielnicy Aniołki.
  6. Omówienie wykorzystania budżetu 2022 oraz wyniki głosowania do BO 2023.
  7. Sprawozdanie z działań Zarządu od ostatniej sesji.
  8. Wolne wnioski.
  9. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
  10. Zakończenie obrad.

                                                                                              Przewodniczący Rady Dzielnicy

                                                                                                          Marek Zygmunt

 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.