XXIV Sesja Rady Dzielnicy Aniołki 3 marca 2022 r.

Gdańsk, dnia 22 lutego 2022r.

Radni Dzielnicy Aniołki

Na podstawie § 13. ust. 1 pkt. 7 Statutu Dzielnicy Aniołki stanowiącego załącznik do uchwały

NR LII/1188/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia

Statutu Dzielnicy Aniołki (dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 29.05.2014 r., poz. 2005 z późń. zm.)

 z  w  o  ł  u  j  ę

w dniu 3 marca 2022 roku (czwartek) o godzinie 18:00 obrady XXIV sesji Rady Dzielnicy Aniołki w formie online za pośrednictwem komunikatora Times. Przewidywany porządek obrad :

Potwierdzenie listy obecności Radnych biorących udział w sesji.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór protokolanta.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Podjęcie dyskusji i głosowanie nad przyjęciem stanowiska Rady Dzielnicy Aniołki w sprawie projektu uchwały o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Aniołki park leśny przy Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w mieście Gdańsku.
 5. Podjęcie dyskusji i głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wniosku o przyznanie dodatkowych środków finansowych na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju infrastruktury.
 6. Podjęcie dyskusji i głosowanie nad przyjęciem uchwały odnośnie zweryfikowania układu ruchu drogowego ul. Giełguda – ul. Focha, ul. Powstańców Warszawskich.
 7. Podsumowanie dotychczasowych działań poszczególnych Radnych i Rady w sprawie regulacji ilości dzików na terenie dzielnicy.
 8. Omówienie kalendarza wydarzeń 2022 oraz przypisanie opiekunów do poszczególnych wydarzeń.
 9. Sprawozdanie z działań Zarządu od ostatniej sesji.
 10. Wolne wnioski.
 11. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
 12. Zakończenie obrad.

 

 

 

Przewodniczący Rady Dzielnicy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.