Wyłożenie MPZP Aniołki park leśny przy Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w mieście Gdańsku

Obwieszczenie

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 w dniach od 31 stycznia 2022 r. do 28 lutego 2022 r.

w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska,

  1. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk w godz. od 9.00 do 15.00

Aniołki park leśny przy Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w mieście Gdańsku
obejmujący obszar o powierzchni około 8,2 ha, położony w dzielnicy Aniołki, w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu zabudowy Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego.

Osoby chcące zapoznać się z ustaleniami projektów planów miejscowych wyłożonych do publicznego wglądu, będą mogły to zrobić po uprzednim umówieniu wizyty pod nr telefonów:  (58)  308 44 51, (58) 308 44 44.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi można wnosić na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.03.2022 r.

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami zostaną przeprowadzone przez Biuro Rozwoju Gdańska z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i odbędą się w następujących terminach: 08.02.2022 r. o godz 17:00.

 

Osoby, które nie mają technicznej możliwości skorzystania z dyskusji on-line, zapraszamy na dedykowany dyżur w siedzibie Rady przy ul. Kopernika 8/4 8 lutego w godzinach 17:00-18:00.

 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.