Konsultacje w sprawie tras rowerowych w Gdańsku

Zapoznaj się z  projektem Systemu Tras Rowerowych dla Gdańska i złóż swoje uwagi lub propozycje. Twój głos pozwoli na wypracowanie ostatecznego kształtu sieci tras rowerowych.

Trasy podzielono na trzy klasy:

  • ekostrady – służące tranzytowym przemieszczeniom międzydzielnicowym, zakładające najwyższy komfort jazdy,
  • trasy główne – budujące podstawowy szkielet tras miejskich,
  • trasy zbiorcze.

Na mapie nie wskazano tras lokalnych.

Dla każdej z tras wskazana została także optymalna forma realizacji: czy ma to być wydzielona droga rowerowa, pasy rowerowe w jezdni, czy ruch po jezdni na zasadach ogólnych.

Zgłoś swoje uwagi i propozycje do 31 stycznia 2022 roku TUTAJ

Mapa umożliwia zgłaszanie uwag do wskazanych tras – ich przebiegu lub formy realizacji. Możliwe jest także narysowanie swoich propozycji alternatywnych lub dodatkowych tras i pozostawienie komentarza.

Mapa w formie tradycyjnego wydruku dostępna jest w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, w godzinach 8.00-15.00 od poniedziałku do piątku.

Wnioski, uwagi w formie pisemnej można składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mailowy: brg@brg.gda.pl 

Zapraszamy też na dyżur dedykowany planowanym zmianom i rozwojowi siatki połączeń rowerowych w dniu 11 stycznia 2022 r. do siedziby Rady Dzielnicy przy ul.Kopernika 8/4 w godzinach 17:00-18:00.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.