Konsultacje z mieszkańcami w sprawie działania Straży Miejskiej w 2022 roku

Szanowni Mieszkańcy,

Straż Miejska przygotowuje się do planowania przedsięwzięć na następny rok swojej działalności. Posiadane dane z terenu pozwalają przygotować założenia większości przedsięwzięć.

Dlatego prosimy o przekazanie Radzie Dzielnicy oczekiwań w sprawie działania Straży Miejskiej w roku 2022 z uwzględnieniem największych problemów występujących na Aniołkach.

Pozwoli to na szersze spojrzenie na oczekiwania mieszkańców i  odpowiednie przygotowanie się do realizacji zadań w przyszłym roku.

Zauważone problemy prosimy zgłaszać do 10.10.2021:

  1. na adres zd.aniolki@gmail.com lub do skrzynki korespondencyjnej przy siedzibie Rady ul. Kopernika 8/4
  2. osobiście podczas dyżuru Radnych w siedzibie przy ul. Kopernika 8/4 (wtorek 5.10.2021 w godzinach 17:00-18:00).

 Dotychczasowe główne problemy dzielnicy:

  • Parkowanie aut w miejscach zabronionych
  • Zaśmiecanie miejsc publicznych, nielegalne wysypiska śmieci
  • Spalanie odpadów w instalacjach grzewczych
  • Zakłócanie porządku i wandalizm w miejscach rekreacji i wypoczynku

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.