Przyszłość dzikiego parkingu przy ul. Dębinki/ ul.Skłodowskiej-Curie

Od jesieni ubiegłego roku wnosiliśmy o uporządkowanie terenu zaniedbanego, dzikiego parkingu przy ul.Dębinki/ul.Skłodowskiej-Curie.

Informowaliśmy wielokrotnie jednostki miejskie o potrzebie wprowadzenia kompleksowej polityki parkingowej, przewidującej m.in. budowę parkingu kubaturowego w bezpośredniej okolicy UCK/GUMed zamiast wciskania mikro-miejsc parkingowych w każdym możliwym miejscu dzielnicy. Zapytaliśmy o możliwość zagospodarowania zaniedbanego terenu w sposób inny, niż typowy komercyjny parking, gdzie pożytki pobiera firma prywatna (zaproponowaliśmy parking społeczny) i uwzględnienia faktu, że jest to lokalizacja w reprezentacyjnym miejscu dzielnicy, przy głównym ciągu pieszym (wprowadzenie zieleni retencyjnej, przestrzeni do wypoczynku – ławek dla zmierzających do UCK). Po uzyskaniu odpowiedzi o możliwych działaniach planowaliśmy przeprowadzić warsztaty z mieszkańcami, zmierzające do jak najlepszego wykorzystania tego miejsca.

Niestety nie otrzymaliśmy żadnych konkretnych odpowiedzi, natomiast w styczniu tego roku z portalu Trojmiasto.pl dowiedzieliśmy się o planowanym zbyciu działki. Ponownie zwróciliśmy się z prośbą o rozważanie innych alternatyw dla tego miejsca i podjęcie działań na rzecz kompleksowej polityki parkingowej w dzielnicy.

Po kolejnym przypomnieniu się w temacie, w dniu dzisiejszym dowiedzieliśmy się o podjętej decyzji o zbyciu nieruchomości w drodze przetargu. Podobno na wniosek mieszkańców dzielnicy. Mamy tylko nadzieję, że cokolwiek w tym miejscu powstanie, będzie jednak przewidywało retencję wód opadowych na terenie, a nie pozwalało na odprowadzanie w całości do kanalizacji deszczowej, a zieleni będzie nieco więcej, niż te 10% procent, wynikające z zapisów MPZP. Drzewa? Jest nowa uchwała RM w sprawie postępowania z zielenią. Zapytaliśmy, czy będzie obowiązywała dla tego przypadku.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.