XIV Sesja Rady Dzielnicy Aniołki 18.12.2020 r.

Gdańsk, dnia 10 grudnia 2020

 

Na podstawie § 13. ust. 1 pkt. 7 Statutu Dzielnicy Aniołki stanowiącego załącznik do uchwały

NR LII/1188/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia

Statutu Dzielnicy Aniołki (dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 29.05.2014 r., poz. 2005 z późń. zm.)

 

                                                                     z  w  o  ł  u  j  ę

 

w dniu 18 grudnia 2020 roku (piątek) o godzinie 18:00 obrady XIV sesji Rady Dzielnicy Aniołki w trybie online za pomocą elektronicznych środków komunikacji audio-wideo. Każdy Radny otrzyma link do sesji wygenerowany w komunikatorze M.Teams. Przewidywany porządek obrad :

 1. Ustanowienie połączenia z potwierdzeniem możliwości pełnego uczestniczenia w sesji Rady. Potwierdzenie listy obecności Radnych biorących udział w sesji.
 2. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wybór protokolanta.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie projektu uchwały o uchwaleniu miejscowego
 6. planu zagospodarowania przestrzennego Wronia Górka w mieście Gdańsku.
 7. Dyskusja i podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr VIII/30/2020 Rady Dzielnicy Aniołki z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych
 8. Omówienie wyników głosowania Budżet Obywatelski 2021,
 9. Omówienie działania zarządu od ostatniej sesji.
 10. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Dzielnicy Aniołki

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.