Konsultacje z mieszkańcami w sprawie działania Straży Miejskiej w 2021 roku

Szanowni Mieszkańcy,

Straż Miejska przygotowuje się do planowania przedsięwzięć na następny rok swojej działalności. Posiadane dane z terenu pozwalają przygotować założenia większości przedsięwzięć, ale idąc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców SM pragnie w miarę posiadanych możliwości i kompetencji uwzględnić również Państwa spostrzeżenia i potrzeby.

Dlatego prosimy o przekazanie Radzie Dzielnicy oczekiwań w sprawie działania Straży Miejskiej w roku 2021 z uwzględnieniem największych problemów występujących na Aniołkach.

Pozwoli to na szersze spojrzenie na oczekiwania mieszkańców i odpowiednie przygotowanie się do realizacji zadań w przyszłym roku.

Zauważone problemy prosimy zgłaszać do 6.10. 2020:

  1. na adres zd.aniolki@gmail.com, aniolki@radadzielnicy.gdansk.pl,
  2. osobiście podczas dyżuru Radnych w siedzibie przy ul. Poniatowskiego 13 (wtorek 6.10.2020 w godzinach 17:00-18:00).

 Główne problemy dzielnicy

  • Parkowanie aut w miejscach zabronionych
  • Zaśmiecanie miejsc publicznych, nielegalne wysypiska śmieci
  • Spalanie odpadów w instalacjach grzewczych

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.