XII Sesja Rady Dzielnicy Aniołki 22.09.2020

Gdańsk, dnia 14 września 2020

 

Na podstawie § 13. ust. 1 pkt. 7 Statutu Dzielnicy Aniołki stanowiącego załącznik do uchwały

NR LII/1188/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia

Statutu Dzielnicy Aniołki (dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 29.05.2014 r., poz. 2005 z późń. zm.)

z  w  o  ł  u  j  ę

w dniu 22 września 2020 roku (wtorek) o godzinie 18:00 obrady XII sesji Rady Dzielnicy Aniołki w trybie online za pomocą elektronicznych środków komunikacji audio-wideo. Każdy Radny otrzyma link do sesji wygenerowany w komunikatorze ZOOM. Przewidywany porządek obrad :

  1. Ustanowienie połączenia z potwierdzeniem możliwości pełnego uczestniczenia w sesji Rady. Potwierdzenie listy obecności Radnych biorących udział w sesji.
  2. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Wybór protokolanta.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej projektów Budżetu Obywatelskiego 2021.
  6. Omówienie realizacji obchodów święta Wielkiej Alei.
  7. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie od ostatniej sesji.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Dzielnicy Aniołki

 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.