Informacja o terenie łączącym ul. Kopernika z ul. Orzeszkowej

Na prośby zgłoszone przez mieszkańców okolic terenu łączącego ul. Kopernika z ul. Orzeszkowej zgłosiliśmy zapytania do instytucji miejskich w kwestii możliwości dokonania nasadzeń izolujących na wzmiankowanym terenie oraz zaprowadzenia utwardzonego chodnika bądź ścieżki pieszo-rowerowej, która znacznie podwyższyłaby komfort przemieszczania się pieszych na tym odcinku.

W odpowiedzi uzyskaliśmy informację odnośnie szpaleru drzew –  na działce 179/1 nie ma takiej możliwości z uwagi na biegnący ciepłociąg. Natomiast istniejący projekt przewiduje 7 drzew: 1 szt. na końcu działki 179/1 i 6 szt. na działce 705/1.

Natomiast DRMG w odpowiedzi na pytanie o możliwość utwardzenia przejścia poinformowała,  iż na chwilę obecną nie ma w planach inwestycji polegającej na przedłużeniu ulicy Kopernika.

Jednocześnie dotarliśmy do ogłoszenia PKP Nieruchomość o przygotowaniach do sprzedaży 5 działek o nr 178/2, 705/1, 705/2, 705/3 oraz 705/4 o łącznej powierzchni 3.327 m.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.